Vnašalci podatkov vnašajo šifrirane, statistične, finančne in druge številčne podatke v elektronske naprave, računalniške podatkovne zbirke, razpredelnice ali druge shrambe podatkov s tipkovnico, miško ali z optičnim bralnikom, s programsko opremo za prepoznavanje govora ali z drugimi orodji za vnos podatkov. 

Podatke vnašajo v mehanske in elektronske naprave za izvajanje matematičnih izračunov ali za nadaljnjo komercialno ali statistično uporabo (ILO, 2018).

Verjetnost tveganja na podlagi študije Freya in Osborna

Značilnosti poklicne skupine in podobni poklici

Strojepisci

Strojepisci vnašajo in obdelujejo besedila in podatke ter pripravljajo, urejajo in ustvarjajo dokumente za shranjevanje, obdelavo, objavo in prenos (ILO, 2018).

  • strojepisci in urejevalci besedil
  • vnašalci podatkov
  • upravljalec vnosa podatkov
  • vnašalec podatkov
  • vnašalec plačil

OSNOVNE INFORMACIJE

Vnos podatkov je predstavljal eno največjih ovir za popolno avtomatizacijo in digitalizacijo, a so tehnike za strojno učenje, napovedovalno branje in obdelavo naravnih jezikov razvili tako daleč, da zdaj programski opremi omogočajo sprejemljivo hitrost transkripcije (Predictive Analytics Times, 2016).

Programi za skeniranje (OCR – Optical Character Recognition) in dokumenti s QR ali črtno kodo olajšajo samodejno pretvorbo papirnih dokumentov v digitalizirano obliko. Poleg tega se zahvaljujoč IoT (Internet of Things) in velikemu številu “povezanih” naprav podatki prenašajo neposredno iz ene naprave v drugo brez potrebe po vnosu podatkov. Zato bo ta poklic obstajal samo tako dolgo, dokler process digitalizicije ne bo zaključen.

Po drugi strani je znanje vnašalcev podatkov morda zelo koristno za snovalce IKT programov, da lahko ustvarijo res hitre in enostavne vmesnike za končne uporabnike, ki bodo vnašali podatke.

Primeri