Uradniki v statistiki, financah, zavarovalništvu pridobivajo, zbirajo in izračunavajo statistične ali aktuarske podatke ali opravljajo aktuarske naloge v zvezi s transakcijami zavarovalnic, bank in drugih finančnih ustanov (ILO, 2018).

Verjetnost tveganja na podlagi študije Freya in Osborna

Značilnosti poklicne skupine in podobni poklici

Uradniki za numerične operacije

Uradniki za numerične operacije pridobivajo, zbirajo in izračunavajo računovodske, knjigovodske, statistične, finančne in druge številčne podatke ter skrbijo za gotovinske transakcije, povezane s poslovnimi zadevami (ILO, 2018).

  • uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu
  • uradniki za plače
  • aktuarski uradnik
  • posredniški uradnik
  • finančni uradnik
  • uradnik za zavarovanja
  • uradnik za hipoteke

OSNOVNE INFORMACIJE

Portali za finančne naložbe, spletna mesta, ki iščejo in zagotavljajo najcenejše zavarovalne produkte na trgu, in statistična poročila, ki so na spletu na voljo širši javnosti, so le nekatere od možnosti, ki so danes na voljo brez potrebe po posredovanju. Vendar pa vse, kar je objavljeno na spletu, ni rezultat avtomatskega algoritma. Finančni in zavarovalni uradniki bi morali postati manj “uradniki” in bolj “svetovalci”, to pomeni, da bi morali izboljšati svoje tehnične spretnosti, da bi svojim strankam lahko nudili strokovne predloge in poglede, ki jih algoritem ne more dati.

Primeri