Finančni menedžerji načrtujejo, usmerjajo in usklajujejo finančne operacije podjetja ali organizacije ob posvetovanju z višjimi vodstvenimi uslužbenci in menedžerji drugih oddelkov ali enot, ali operacije podjetij, ki zagotavljajo finančne storitve drugim podjetjem in organizacijam (ILO, 2018)

Verjetnost tveganja na podlagi študije Freya in Osborna

Značilnosti poklicne skupine in podobni poklici

Podskupina 121

Menedžerji za splošne poslovne funkcije

Menedžerji za splošne poslovne funkcije načrtujejo, organizirajo, usmerjajo, nadzorujejo in usklajujejo dejavnosti v zvezi s financami, upravljanjem, kadri, usmeritvami in načrtovanjem organizacij ali podjetij, ki te storitve nudijo drugim podjetjem in organizacijam (ILO, 2018).

  • finančni kontroler;
  • proračunski analitik;
  • finančni menedžer;
  • vodja računovodstva
  • finančni menedžerji
  • kadrovski menedžerji
  • menedžerji za usmeritve in načrtovanje
  • menedžerji za splošne poslovne funkcije, ki niso navedeni drugje

Osnovne informacije

FM: strojno učenje v finančni industriji se je v zadnjih 15 letih razmahnila s proizvodnjo boljše in cenejše strojne opreme, z razvojem programske opreme, računalništvom v oblaku in široko uporabo interneta.

Bas: Ena od ključnih prednosti interneta stvari (IoT) s povezanimi napravami je, da ustvarja centralizirano bazo operacij, kjer se shranjujejo, upravljajo in analizirajo podatki za vse operacije v podjetju. Z avtomatizacijo finančnih in proračunskih vidikov podjetij ima krovni menedžer večji vpogled v uspešnost podjetja, na varen in neposreden način pa dobi tudi takojšnjo in trenutno analizo stanja.

Primeri

Eden od primarnih sektorjev, na katere bodo vplivali roboti umetne inteligence, je statistična industrija. Res je, da bodo računalniki in programska oprema sposobni izvajati proračunske izračune in statistično analizo veliko hitreje kot ljudje.

Na primer, Multiview je rešitev za finančno upravljanje, ki vključuje finančno poročanje in analitiko, glavno knjigo s proračunom, terjatve do kupcev, obveznosti do dobaviteljev, nabavne naloge z naročilnicami, pa tudi zaloge, vnos nalogov z izdajanjem faktur in osnovna sredstva. Orodja WorkFlow, Imaging in ViewSource360 končnim uporabnikom omogočajo spremljanje in nadzor procesov v podjetju.

Poleg finančnih zadev, Multiview z orodjem ViewPoint ponuja tudi okolje za poročanje in analitiko.