Arhivist zbira, ocenjuje in skrbi za hrambo in ohranjanje vsebine arhivov, artefaktov in evidenc zgodovinskih, 

kulturnih, upravnih in umetniških virov ter izvaja sistematično hrambo evidenc in zgodovinsko pomembnih dokumentov (ILO, 2018).

Verjetnost tveganja na podlagi študije Freya in Osborna

Značilnosti poklicne skupine in podobnih poklicov

Knjižničarji, arhivarji in kustosi

Knjižničarji, arhivisti in kustosi razvijajo in vzdržujejo zbirke arhivov, knjižnic, muzejev, umetniških galerij in podobnih ustanov (ILO, 2018).

  • Arhivisti in kustosi
  • Knjižničarji in strokovnjaki s sorodnimi informacijami
  • Kustos umetniške galerije
  • kustos muzeja
  • Vodja zapisov

Osnovne informacije

Kulturne ustanove, kot so muzeji, vedno bolj uporabljajo umetno inteligenco za podporo učinkovitega upravljanja kulturnih artefaktov, prikazovanje in interpretiranje vsebin / rokopisov. Uporaba te tehnologije, ki temelji na strojnem učenju, omogoča hitro in učinkovito iskanje in shranjevanje dokumentov s posebnimi elementi, kot so entiteti, kraji in datumi. Omogoča tudi povezavo dokumentov tako, da tolmači njihovo vsebino in jih poveže z določenimi zahtevami uporabnikov. Poleg tega ti sistemi podpirajo pametno izterjavo dokumentov vseh oblik, ki podpirajo procesno odločanje pri razvijanju iformacij.

Primeri