Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení dohliadajú na technické fungovanie zariadení na záznam a úpravu obrazu a zvuku a na prenos obrazu a zvuku pomocou rozhlasového a televízneho vysielania, rovnako ako iných typov telekomunikačných signálov na zemi, mori alebo v lietadle. (ILO, 2018)

Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Technici v oblasti telekomunikačných a vysielacích zariadení

Technici v oblasti telekomunikačných a vysielacích zariadení dohliadajú na technické fungovanie zariadení na záznam a úpravu obrazu a zvuku a na prenos zvuku a obrazu prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania, rovnako ako iných typov telekomunikačných signálov na zemi, mori alebo v lietadle, plnia technické úlohy súvisiace s výskumom v oblasti telekomunikačného inžinierstva a s dizajnom, výrobou, montážou, výstavbou, prevádzkou, údržbou a opravou telekomunikačných systémov.  (ILO, 2018)

  • Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
  • Technici v oblasti telekomunikačných zariadení
  • Obsluha audiovizuálnych zariadení
  • Obsluha vysielacích zariadení
  • Vysielací technik
  • Kameraman
  • Asistent produkcie (mediálny)

Technologický pokrok (články z médií)

V tejto oblasti sa už hojne využíva automatizácia a digitálne nástroje. Namiesto ľudí už vysielanie televízie a rádií často zabezpečujú automatické nástroje a procesy.

Existuje napríklad odvetvie umelej inteligencie, ktorá funguje v športovom vysielaní. Sleduje až osemnásť tenisových zápasov súčasne a vie navrhnúť, ktorý z nich je pre vysielanie najzaujímavejší (IT Pro Portal, 2018) (The Washington Post, 2015).

Umelá inteligencia sa využíva aj pri titulkovaní. Systém Watson od IBM napríklad tvorí titulky podľa toho, čo človek na obrazovke hovorí (IBM Cloud Video, 2017).

Spracovávať treba veľa vizuálnych dát. Umelá inteligencia sa preto ideálne hodí na automatické indexovanie kontextu a archiváciu. Berie do úvahy množstvo premenných, vďaka ktorým dokáže odhadnúť dôležitosť správ (NewscastStudio, 2018).

Tento proces dokonca vie vytvoriť automaty na tvorbu obsahu presne podľa potreby zákazníka. Príkladom je projekt médií založených na objektoch z dielne BBC. Umelá inteligencia podľa dát, ktoré zozbiera od divákov, tvorí individualizované správy. Zvažuje pri tom ich záujmy či zariadenia, ktoré používajú. (IT Pro Portal, 2018). Podobné technológie poslúžia vysielacím sieťam, rádiám alebo televíziám. Môžu vysielať program bez toho, že by potrebovali ľudského operátora.

Príklady