Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti financií plánujú, riadia a koordinujú finančné operácie podniku alebo organizácie v spolupráci s vrcholovým manažmentom a riaditeľmi (manažérmi) iných oddelení alebo úsekov, alebo vykonávajú tieto činnosti v podnikoch, ktoré poskytujú finančné služby iným podnikom alebo organizáciám. (ILO, 2018)

Riziko ohrozenia na základe štúdie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a podporných činností

Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a podporných činností plánujú, organizujú, riadia, kontrolujú a koordinujú finančnú a administratívnu činnosť, ľudské zdroje, politiku a plánovanie priamo v organizácii alebo v podnikoch, ktoré takéto služby poskytujú iným podnikom a organizáciám. (ILO, 2018)

  • Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti financií
  • Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti ľudských zdrojov
  • Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti firemnej politiky a strategického plánovania
  • Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a podporných činností inde neuvedení

Technologický pokrok (články z médií)

Odbor strojového učenia vo sfére financií sa v posledných 15 rokoch rapídne rozrástol. Môže za to lacnejší a funkčnejší hardvér, vývoj softvéru, cloud computing (výpočtové mračno) a všeobecné rozšírenie internetu.

Jedna zo základných výhod internetu vecí (IoT) s prepojením jednotlivých počítačov je, že vytvára centralizovaný priestor pre operácie, kde sa skladujú, spravujú a analyzujú všetky dáta všetkých operácií v rámci jednej spoločnosti. Zautomatizovanie finančných a rozpočtových aspektov spoločností poskytuje centrálnym manažérom lepší prehľad o aktuálnom i dlhodobom stave a výkone spoločnosti, ako aj možnosť okamžitej a bezpečnej analýzy.

Príklady

Jedna z prvých oblastí, ktorú ovplyvní umelá inteligencia, je oblasť štatistiky. Počítače budú schopné rozpočtových výpočtov a štatistickej analýzy oveľa rýchlejšie než človek.

Napríklad Multiview je riešenie v oblasti finančnej správy, ktoré zahŕňa finančné výkazníctvo a analýzu, vedenie účtovníctva vrátane zostavovania rozpočtu, splatných i očakávaných pohľadávok, nárokovaných objednávok, vedenia inventáru, zberu objednávok vrátane fakturácie a základného majetku. Upozornenia v paneloch, WorkFlow, Imaging a ViewSource360 umožňujú používateľom sledovať a kontrolovať všetky tieto procesy v rámci svojej spoločnosti.

Multiview tiež ponúka nad rámec finančných nástrojov aj prostredie pre výkazníctvo a analýzu s nástrojom ViewPoint.