Prepravní a colní agenti vybavujú colné odbavenie a kontrolujú či poistenie, vývozné a dovozné povolenia, ako aj ďalšie formality sú v poriadku. (ILO, 2018)

RISK PROBABILITY BASED ON THE SEMINAL FREY AND OSBORNE STUDY

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Sprostredkovatelia obchodných služieb

Sprostredkovatelia obchodných služieb nadväzujú kontakty s cieľom predať rôzne obchodné služby, ako napríklad reklamný priestor v médiách, vykonávajú činnosti súvisiace s colným odbavením a kontrolou správnosti potrebných dokumentov, párujú uchádzačov o zamestnanie s voľnými pracovnými miestami, hľadajú pracovníkov pre zamestnávateľov, uzatvárajú zmluvy na výkon športovcov, činnosť zabávačov a umelcov, taktiež pre publikáciu kníh, produkciu divadelných hier alebo nahrávanie, koncertovanie a predaj hudby, plánujú a organizujú konferencie a podobné podujatia.  (ILO, 2018)

  • Prepravní a colní agenti
  • Organizátori konferencií a spoločenských podujatí
  • Sprostredkovatelia práce a agenti úradov práce
  • Realitní makléri a manažéri
  • Colní deklaranti
  • Dopravní špeditéri
  • Prepravní agenti

Technologický pokrok (články z médií)

Keď sa globálny obchod postupne rozvíjal až po jeho dnešnú všadeprítomnosť, exponenciálne rástol aj počet importérov a exportérov, sprevádzaný nárastom byrokratických úkonov, ako napríklad počítanie daní, vydávanie faktúr, tlač účtov a platieb apod.

Vzhľadom k veľkému rozšíreniu informačných systémov ERP (Enterprise Resource Planning – plánovanie podnikových zdrojov) je dnes rola človeka, ktorý by musel potvrdzovať ceny jednotlivých transakcií, daňové požiadavky a podobne, viac-menej zautomatizovaná, čo zapadá do celkového trendu integrácie. Existujú aj špecializované platformy, ktoré poskytujú širokú škálu monitorovacích nástrojov nad rámec tradičnej náplne práce týchto ľudských úradníkov. Jedná sa napríklad o označovanie čiarovými kódmi, správu dovozu/vývozu, medzinárodnú aj vnútroštátnu dopravu, sledovanie ceny doručenia, správu obsahu nákladných áut, správu skladov, atď.

Príklady