Prekladatelia, tlmočníci a jazykovedci prekladajú alebo tlmočia z jedného jazyka do druhého, a študujú pôvod, vývoj a štruktúru jazykov. (ILO, 2018)

Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Spisovatelia, novinári a jazykovedci

Spisovatelia, novinári a jazykovedci vymýšľajú a tvoria literárne diela, interpretujú a oznamujú správy a verejné udalosti prostredníctvom médií a prekladajú alebo tlmočia z jedného jazyka do druhého (ILO, 2018)

  • Tlmočník
  • Lexikológ
  • Filológ
  • Tlmočník posunkovej reči
  • Tvorca titulkov
  • Prekladateľ
  • Prekladateľ kontrolór

Technologický pokrok (články z médií)

Online obsah dnes zaplavuje internet, čo zvyšuje dopyt po okamžitých, cenovo dostupných a kvalitných prekladoch. V roku 2017 bolo prekladanie „… jednou z najžiadanejších služieb…“ (information age, 2018).

A keďže ľudských prekladateľov je vzhľadom k takémuto rastu nedostatok, rastie aj segment strojového prekladania. Mnohí prekladatelia vnímajú strojový preklad skôr ako nástroj k zvyšovaniu produktivity (v spojení s editáciou) než ako niečo, čo by ich mohlo nahradiť.

Editácia strojových prekladov sa ale tiež stáva rastúcim odvetvím na trhu. Pri určitých typoch textov má rozhodne zmysel a môže sa ukázať veľmi lukratívnou.

V súčasnosti existujú celosvetové technológie, ktoré sa snažia nahradiť ľudských prekladateľov, ako napríklad Google prekladač. Denne sa ale objavujú aj iné technológie a snažia sa využiť, či priam prekonať, širokú paletu ľudských znalostí, aby dokázali zaručiť zachovanie pôvodného významu prekladaných slov.

Príklady