Pracovníci cestovných kancelárií poskytujú informácie o dovolenkových destináciách, pripravujú itineráre, zabezpečujú cestovné a hotelové rezervácie, registrujú pasažierov pri vstupnej kontrole a pri odchode a organizujú skupinové zájazdy. (ILO, 2018)

Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Pracovníci informačných služieb

Pracovníci informačných služieb poskytujú alebo získavajú informácie, a to buď osobne, telefonicky alebo elektronickou formou, napríklad prostredníctvom e-mailu, v súvislosti s vybavovaním dovoleniek, popisovaním produktu alebo služieb spoločnosti; registrujú a vítajú návštevníkov a hostí, zabezpečujú stretnutia, prepájajú hovory a zbierajú informácie od respondentov prieskumu alebo záujemcov o služby. (ILO, 2018)

 • Pracovníci cestovných kancelárií
 • Pracovníci kontaktných informačných centier
 • Operátori telefónnych ústrední
 • Hoteloví recepční
 • Informátori
 • Recepční (okrem hotelových)
 • Pracovníci predaja leteniek
 • Pracovníci vstupnej kontroly
 • Administratívni pracovníci v cestovnej kancelárii
 • Konzultanti cestovnej kancelárie
 • Pracovníci v cestovej kancelárii
 • Administratívni pracovníci poskytovania turistických informácií
 • Cestovní organizátori

Technologický pokrok (články z médií)

Pracovníci cestovných kancelárií sú už teraz vo veľkom nahrádzaní automatizovanými centralizovanými platformami, transakčnými softvérmi (ktoré vytvárajú most medzi zákazníkmi a leteckými spoločnosťami/hotelmi/požičovňami áut, atď.). Počet pozícií v tejto oblasti rýchlo klesal, zatiaľ čo zároveň výrazne stúpal podiel  leteckej dopravy (Occupational Outlook Handbook , 2018). Zákazníci, predovšetkým generácia Ypsilon – “Deti milénia”, bez problémov preskakujú počas svojho turistického pobytu z mobilu na prenosné zariadenia, aby si urobili prieskum cestovných možností, zarezervovali izbu a objednali stravu, spravili si check-in do hotela a na svoj let, požičali si auto alebo si rezervovali stôl v reštaurácii.

Druhá fáza tohto trendu automatizácie bude založená na znalostiach. Na ich základe dostane zákazník na mieru ušitý návrh celého výletu, s prihliadnutím na celú plejádu premenných od počasia cez turistické trendy až po štatistiky kriminality – a to všetko od všadeprítomného Watsona UI od IBM (The Vital Edge, 2014).

Príklady