Pokladníci a predavači lístkov obsluhujú pokladne, optické snímače ceny tovaru, počítače alebo iné zariadenia na zaznamenanie platby za zakúpený tovar, služby a vstupné v prevádzkach, ako napríklad v obchodných domoch, reštauráciách a v pokladniach na predaj lístkov. (ILO, 2018)

Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Pokladníci a predavači lístkov

Pokladníci a predavači lístkov obsluhujú registračné pokladnice, optické snímače ceny tovaru, počítače alebo iné zariadenia na zaznamenanie a prijatie platby za nakúpený tovar, služby a vstupné v prevádzkach, ako napríklad v obchodných domoch, reštauráciách a v pokladniach na predaj lístkov. (ILO, 2018)

  • Pracovník obsluhy na čerpacej stanici
  • Obsluha riadiaceho pultu v servise
  • Pokladník v obchode
  • Predavač lístkov (na športové a kultúrne podujatia)
  • Supervízor pracovníkov pri pokladni

Technologický pokrok (články z médií)

Riziko, že zamestnanie pokladníkov a predajcov vstupeniek nahradí v budúcnosti technológia, je alarmujúco vysoké. Už teraz fungujú samoobslužné pokladne, ktoré postupne nahrádzajú pokladníkov z mäsa a kostí.

Nakupovanie sa v posledných rokoch pod vplyvom digitalizácie a nových technológií od základov zmenilo. Väčšina obchodov zaradila k ľudským pokladníkom aj automatizovaných, a čo sa pláce týka, ich pozícia sa zhoršila (Business Insider, 2018). Postupné zlepšovanie v tomto odvetví možno demonštrovať na znižovaní času stráveného pri pokladni (napríklad ak samoobslužná pokladňa natrafí na nečitateľnú visačku, s pomocou UI dokáže daný výrobok identifikovať, a tým aj znížiť zákazníkovu frustráciu (Market Scale, 2018).

Spôsob platby sa len celkom nedávno zmenil vďaka bezkontaktným kartám a platbou smartfónom pomocou nástrojov ako sú Apple Pay alebo Google Wallet.

Jedným z významných faktorov miznutia týchto pracovných pozícií je fakt, že obrovský podiel nákupov sa presunul na internet. Okrem elektronických produktov ide aj o oblečenie, topánky a dokonca i jedlo a čerstvé výrobky.

Amazon Go ide do extrému tým, že vytvára obchody bez pokladníkov a pokladní, čím toto povolanie celkom eliminuje.

Príklady