Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení dohliadajú na technické fungovanie zariadení na záznam a úpravu obrazu a zvuku a na prenos obrazu a zvuku pomocou rozhlasového a televízneho vysielania, rovnako ako iných typov telekomunikačných signálov na zemi, mori alebo v lietadle. (ILO, 2018)

RISK PROBABILITY BASED ON THE SEMINAL FREY AND OSBORNE STUDY

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Technici v oblasti telekomunikačných a vysielacích zariadení

Technici v oblasti telekomunikačných a vysielacích zariadení dohliadajú na technické fungovanie zariadení na záznam a úpravu obrazu a zvuku a na prenos zvuku a obrazu prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania, rovnako ako iných typov telekomunikačných signálov na zemi, mori alebo v lietadle, plnia technické úlohy súvisiace s výskumom v oblasti telekomunikačného inžinierstva a s dizajnom, výrobou, montážou, výstavbou, prevádzkou, údržbou a opravou telekomunikačných systémov.  (ILO, 2018)

  • Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
  • Technici v oblasti telekomunikačných zariadení
  • Obsluha audiovizuálnych zariadení
  • Obsluha vysielacích zariadení
  • Vysielací technik
  • Kameraman
  • Asistent produkcie (mediálny)

Technologický pokrok (články z médií)

Kiná kedysi potrebovali premietačov, ktorí obsluhovali projektory s 35-milimetrovými celuloidovými filmovými pásmi. Bola to fyzicky celkom náročná a komplikovaná práca. Teraz, keď sme prešli na digitálne projektory, však už môže premietať v podstate hociktorý zamestnanec kina.

Profesia premietačov kvôli tomu takmer úplne zanikla.

Čo je dôležitejšie, technologický vývoj vysielacích zariadení (kamier, audiovizuálnych zariadení aj softvéru) pokročil natoľko, že dnes na tvorbu hudobnej nahrávky či výrobu televíznej relácie treba len minimum personálu.

Nakoniec, aj fyzický úkon práce s kamerou je dnes už zautomatizovaný. Dopĺňajú ho nové programy, ktoré vedia sledovať pohyb. Vďaka strojovému učeniu softvéry dokážu kameramanovi pomôcť napríklad so športovými prenosmi (Disney Research, 2016).

Príklady