Administratívni pracovníci v knižniciach vypožičiavajú a prijímajú materiály v knižnici, triedia a ukladajú do regálov knihy, audio a video nahrávky, periodiká, magazíny, časopisy a noviny a poskytujú všeobecné informácie užívateľom knižnice. (ILO, 2018)

Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Ostatní pomocní administratívni pracovníci

Ostatní pomocní administratívni pracovníci triedia a doručujú poštu, zakladajú dokumenty, pripravujú informácie na spracovanie, spravujú osobné záznamy, kontrolujú zhodu materiálu s originálom, asistujú osobám, ktoré nevedia písať a čítať a vykonávajú rôzne iné špecializované administratívne úlohy. (ILO, 2018)

  • Poštoví doručovatelia a pracovníci v triediarňach
  • Prepisovači a podobní pracovníci
  • Kódovači, korektori a podobní pracovníci
  • Administratívni pracovníci v oblasti registratúry a reprografie
  • Administratívni pracovníci v oblasti personalistiky
  • Pomocní administratívni pracovníci inde neuvedení

Technologický pokrok (články z médií)

Knihovníci a archivári pociťujú vplyv digitalizácie v oblasti ich práce už od konca osemdesiatych rokov. Dnes už žiadna pomerne veľká knižnica (univerzitná, verejná, národná či súkromná), nie je spravovaná manuálne. Používanie RFID čipov umožnilo návštevníkom používať prístroje na odbavenie, takže už nemusia byť v kontakte s pracovníkmi knižnice. Ďalšie pokroky v automatizačných technológiách umožnili efektívnejšie využívanie priestoru, vďaka prístrojom, ktoré dokážu naskenovať, identifikovať, umiestniť a vyzdvihnúť jednotlivé knihy v priebehu pár minút. Digitalizácia archívov tiež umožnila rozptýlenejšie a selektívnejšie používanie fyzických kníh. Takže knihovníctvo ako disciplína bolo zredukované na prácu v menších knižniciach, v ktorých by náklady na inštaláciu drahého riadiaceho systému prekročili získané výhody, vzhľadom na objem materiálu.

Príklady