Finanční analytici realizujú kvantitatívne analýzy informácií, ktoré ovplyvňujú investičné programy verejných alebo súkromných inštitúcií. (ILO, 2018)

Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Špecialisti v oblasti účtovníctva, finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb

Špecialisti v oblasti financií plánujú, vytvárajú, organizujú, spravujú, investujú, riadia a realizujú kvantitatívnu analýzu buď finančných účtovných systémov alebo finančných prostriedkov jednotlivcov, organizácií a verejných alebo súkromných inštitúcií. (ILO, 2018)

  • Špecialisti v účtovníctve
  • Finanční a investiční poradcovia
  • Finanční analytici

Technologický pokrok (články z médií)

Finančníctvo je z veľkej časti (zhruba 50% pracovného času) založené na zbieraní a vyhodnocovaní veľkého množstva údajov (Chui, Manyika, & Mehdi, 2016). Automatizované technológie, ktoré takúto prácu zvládnu za zlomky sekúnd namiesto tisícok pracovných hodín, túto činnosť veľmi ovplyvňujú a zjednodušujú. Prinášajú tiež bonus v podobe odstránenia podvodov a minimalizácie chýb (pri použití správnych algoritmov). Online analytický softvér môže pôsobiť na informačnú asymetriu a zjednodušiť prístup na trh účastníkom, ktorí nemajú možnosti zamestnávať finančných poradcov a analytikov. Táto analýza bude prirodzene aj lacnejšia, keďže bude automatizovaná (Financial Stability Board, 2017).

Príklady

Online spoločnosť Ready Ratios vyvinula softvér schopný zanalyzovať finančné záznamy firmy a vyprodukovať správu obsahujúcu pomery, indikátory, tabuľky, nákresy, komentáre a zhrnutie pre vedenie firmy, prakticky nerozoznateľnú od „…ľudským profesionálom vytvorenej správy!“ 

How Our Financial Analysis Works