Dispečeri vo výrobe elektrickej energie obsluhujú, monitorujú a udržujú dispečerské panely a podobné zariadenia v elektrárňach, ktoré riadia výrobu a distribúciu elektrickej alebo inej energie v prenosových sieťach ku konečným spotrebiteľom. Medzi zariadenia, ktoré obsluhujú, patria reaktory, turbíny, generátory a pomocné zariadenia v elektrárňach. (ILO, 2018)

Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Technici procesu výroby (dispečeri)

Technici procesu výroby obsluhujú a monitorujú dispečerské panely, počítačové kontrolné systémy, multifunkčné zariadenia riadenia procesov a obsluhujú riadiace jednotky vo výrobe a distribúcii elektrickej energie, udržujú zariadenia odpadových vôd, čistenia odpadových vôd a likvidácie odpadu, rafinérie chemických látok, ropy a zemného plynu pri spracovávaní kovov a ďalšie komplexné zariadenia na riadenie procesov. (ILO, 2018)

  • Dispečeri vo výrobe elektrickej energie
  • Dispečeri v spaľovniach a vodárňach
  • Dispečeri v chemických prevádzkach
  • Dispečeri v ropných a plynárenských prevádzkach
  • Dispečer tepelnej elektrárne
  • Dispečer veternej elektrárne
  • Dispečer vodnej elektrárne
  • Dispečer atómovej elektrárne
  • Dispečer solárnej elektrárne

Technologický pokrok (články z médií)

Operátori elektrární postupne odchádzajú do dôchodku a rozloženie pracovnej sily sa posúva smerom k iným profesiám. To vytvára trvalý nedostatok schopných a kvalifikovaných pracovníkov. Následkom toho energetické spoločnosti využívajú technológie prinášajúce automatické riešenia prevádzky, správy, efektivity, sledovania podmienok aj analýzy dát. Rast segmentu subdodávateľov im umožnil aj zbavovať sa vlastného personálu údržby a obsluhy a presunúť toto na externé subjekty (Larson, 2015). Prechod z uhoľnej na plynovú výrobu elektriny pozmenil aj požiadavky na zamestnancov v sektore výroby energie (Wagman, 2017). „…Nordman tvrdil, že pred 10 až 15 rokmi bol odhad, že na výrobu jedného MW energie bol potrebný zhruba jeden človek. Dnes to už ale neplatí, dnes si vystačíme s podstatne menším počtom ľudí..“ (Bradsher, 2017) (Gold, 2018).

A nakoniec najväčšou výzvou je veľké rozšírenie obnoviteľných zdrojov. Tie sú rozptýlenejšie a v menších celkoch než centralizované elektrárne, a tým pádom vyžadujú viac ľudskej práce. Na druhej strane budovanie veľkých elektrární a automatizácia prinášajú so sebou skutočnosť, že rast zamestnaneckého sektoru operátorov elektrární bude stabilný, alebo sa bude znižovať (Bureau of Labor Statistics, 2018).

Príklady