Technici zdravotníckej a zubnej protetiky 3214

Technici zdravotníckej a zubnej protetiky navrhujú, vyhotovujú, udržujú a opravujú zdravotnícke a dentálne prístroje a protézy podľa určených predpisov alebo pokynov od špecialistu v zdravotníctve. Môžu poskytovať širokú škálu podporných nástrojov na nápravu telesných zdravotných alebo stomatologických problémov, ako je krčný golier, ortopedické dlahy, umelé končatiny, načúvacie prístroje, klenby, zubné Read more…

By workadmin, ago

Dispečeri vo výrobe, prenose a distribúcii elektrickej energie 3131

Dispečeri vo výrobe elektrickej energie obsluhujú, monitorujú a udržujú dispečerské panely a podobné zariadenia v elektrárňach, ktoré riadia výrobu a distribúciu elektrickej alebo inej energie v prenosových sieťach ku konečným spotrebiteľom. Medzi zariadenia, ktoré obsluhujú, patria reaktory, turbíny, generátory a pomocné zariadenia v elektrárňach. (ILO, 2018) Riziko ohrozenia na zaklade Read more…

By workadmin, ago

Špecialisti v knihovníctve a v podobných odboroch 2622

Knihovníci a podobní špecialisti v oblasti informácií zhromažďujú, triedia, vytvárajú, organizujú a spravujú knižničné zbierky a ďalšie informačné zdroje, organizujú a kontrolujú ďalšie knižničné služby a poskytovanie informácií pre užívateľov. (ILO, 2018) ​ Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania Špecialisti v knihovníctve, Read more…

By workadmin, ago

Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb 2413

Finanční analytici realizujú kvantitatívne analýzy informácií, ktoré ovplyvňujú investičné programy verejných alebo súkromných inštitúcií. (ILO, 2018) Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania Špecialisti v oblasti účtovníctva, finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb Špecialisti v oblasti financií plánujú, vytvárajú, organizujú, spravujú, investujú, riadia Read more…

By workadmin, ago

Pracovníci pri priehradkách a podobní pracovníci 4211

Bankoví pracovníci pri peňažných priehradkách a podobní pracovníci komunikujú priamo s klientmi bánk alebo pôšt v súvislosti s prijímaním, zamieňaním a vyplácaním platieb alebo poskytovaním poštových služieb. (ILO, 2018) Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania Pracovníci pri peňažných priehradkách a podobní úradníci Read more…

By workadmin, ago

Finanční a investiční poradcovia a agenti 2412

Finanční a investiční poradcovia vyvíjajú finančné plány pre jednotlivcov i organizácie, investujú a spravujú ich finančné prostriedky. (ILO, 2018) Riziko ohrozenia na základe štúdie Frey a Osborne Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania Špecialisti v oblasti účtovníctva, finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb Špecialisti v oblasti financií plánujú, vytvárajú, organizujú, spravujú, Read more…

By workadmin, ago