Poštoví doručovatelia a pracovníci zásielkových a poštových služieb 4412

Poštoví doručovatelia a pracovníci v triediarňach triedia, zaznamenávajú, doručujú a vykonávajú ostatné povinnosti súvisiace s poštovou službou poskytovanou poštami alebo podobnými spoločnosťami, rovnako ako z podnikov alebo v rámci nich. (ILO, 2018) Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania Ostatní pomocní administratívni pracovníci Read more…

By workadmin, ago

Zlievači- jadrári 7211

Odlievači a formovači kovov vyrábajú formy a jadrá na odlievanie kovov.  (ILO, 2018) Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania Zlievači, jadrári, zvárači, opravári, montéri a podobní pracovníci pracujúci s kovmi Formovači, zvárači, opravári, montéri a podobní robotníci pracujúci s kovmi vyrábajú formy Read more…

By workadmin, ago

Maliari a podobní pracovníci 7131

Maliari a podobní robotníci pripravujú povrch budov a iných stavieb na maľovanie, nanášajú ochranné a dekoratívne vrstvy farieb alebo podobných materiálov alebo pokrývajú vnútorné steny a stropy budov tapetami alebo iným materiálom (ILO, 2018) Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania Maliari, natierači, Read more…

By workadmin, ago

Predavači cez telefón, internet a podobní predavači 5244

Predavači cez telefón, internet a pod. kontaktujú súčasných a potenciálnych zákazníkov prostredníctvom telefónu alebo iných elektronických komunikačných médií s cieľom prezentovať výrobky a služby, získavať obchodné príležitosti a dohodnúť obchodné stretnutia. Môžu pracovať z kontaktného centra pre zákazníkov alebo z priestorov mimo sídla spoločnosti. (ILO, 2018) Riziko ohrozenia na zaklade Read more…

By workadmin, ago

Betonári, špecialisti na kladenie betónových povrchov a podobní pracovníci 7114

Betonári, špecialisti na kladenie betónových povrchov a príbuzní robotníci stavajú železobetónové vystužené rámy a konštrukcie, vyrábajú formy na odlievanie betónu, spevňujú betónové povrchy, cementom vypĺňajú otvory v stenách alebo obloženie na studniach, dokončujú a opravujú cementové povrchy a vylievajú a brúsia terazzo dlažbu (ILO, 2018). Riziko ohrozenia na zaklade studie Read more…

By workadmin, ago

Predavači 5223

Predavači predávajú rôzne druhy tovaru a poskytujú služby priamo verejnosti alebo v maloobchodných a veľkoobchodných prevádzkach a vysvetľujú fungovanie a vlastnosti týchto výrobkov a služieb. (ILO, 2018) Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania Predavači v obchodoch predávajú široký sortiment tovaru a služieb Read more…

By workadmin, ago

Pokladníci a predavači lístkov 5230

Pokladníci a predavači lístkov obsluhujú pokladne, optické snímače ceny tovaru, počítače alebo iné zariadenia na zaznamenanie platby za zakúpený tovar, služby a vstupné v prevádzkach, ako napríklad v obchodných domoch, reštauráciách a v pokladniach na predaj lístkov. (ILO, 2018) Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne Popis skupiny zamestnaní Read more…

By workadmin, ago

Knihovníci 4411

Administratívni pracovníci v knižniciach vypožičiavajú a prijímajú materiály v knižnici, triedia a ukladajú do regálov knihy, audio a video nahrávky, periodiká, magazíny, časopisy a noviny a poskytujú všeobecné informácie užívateľom knižnice. (ILO, 2018) Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania Ostatní pomocní administratívni Read more…

By workadmin, ago

Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky, finančníctva a poisťovníctva 4312

Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky, financií a poistenia získavajú, zostavujú a vypočítavajú štatistické alebo poistno-matematické údaje alebo vykonávajú administratívne úlohy spojené s transakciami poisťovní, bánk a ďalších finančných inštitúcii. (ILO, 2018) Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania Administratívni pracovníci na záznam číselných Read more…

By workadmin, ago

Administratívni pracovníci v účtovníctve 4311

Administratívni pracovníci v účtovníctve počítajú, triedia a zaznamenávajú číselné údaje s cieľom viesť kompletné finančné záznamy. Vykonávajú rôzne kombinácie rutinných výpočtov, zaúčtovaním a verifikovaním povinných platieb s cieľom získať základné finančné údaje používané pri vedení účtových záznamov. (ILO, 2018) Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne Popis skupiny zamestnaní Read more…

By workadmin, ago