Οι ταμίες και οι πωλητές εισιτηρίων χρησιμοποιούν ταμειακές μηχανές, οπτικούς σαρωτές τιμών, ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή άλλο εξοπλισμό
που καταγράφει και αποδέχεται πληρωμές για την αγορά αγαθών, υπηρεσιών ή εισαγωγών σε χώρους όπως καταστήματα, εστιατόρια και γραφεία εισιτηρίων (ΔΟΕ, 2018).

Πιθανότητα κινδύνου Βάσει της μελέτης των Frey και Osborne

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και Σχετικών επαγγελμάτων

Οι ταμίες και οι υπάλληλοι εισιτηρίων λειτουργούν ταμειακές μηχανές, σαρωτές οπτικών τιμών, ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή άλλο εξοπλισμό καταγραφής και αποδοχής πληρωμών για αγορές αγαθών, υπηρεσιών και εισόδων σε χώρους όπως καταστήματα, εστιατόρια και εισιτήρια (ΔΟΕ, 2018).

  • Χειριστής Ολοκλήρωσης Αγορών (check out)
  • Ταμίες σταθμών εξυπηρέτησης
  • Χειριστές κονσόλας σε σταθμούς εξυπηρέτησης
  • Ταμίες καταστήματος
  • Υπάλληλος έκδοσης εισιτηρίων (ψυχαγωγία και αθλητικές εκδηλώσεις)
  • Επόπτης κατά την ολοκλήρωση των αγορών

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Το επάγγελμα του ταμία και των υπαλλήλων έκδοσης εισιτηρίων διατρέχει ανησυχητικά υψηλό κίνδυνο να αντικατασταθεί από την τεχνολογία στο μέλλον. Ήδη τώρα λειτουργούν ταμειακές μονάδες αυτοεξυπηρέτησης, οι οποίες σταδιακά αντικαθιστούν τους ταμίες.

Τα ψώνια έχουν αλλάξει αρκετά τα τελευταία χρόνια λόγω της ψηφιοποίησης και των νέων τεχνολογιών. Τα περισσότερα καταστήματα έχουν αυτοματοποιημένους ταμίες μαζί με τους ανθρώπους-ταμίες και οι εργασίες έχουν υποβαθμιστεί στο επίπεδο των μισθών (Business Insider, 2018). Η βελτιστοποίηση του κλάδου μπορεί να αποδειχθεί με την πρόληψη των καθυστερήσεων των POS (point of sale, σημείο πώλησης) –ταμεία αυτοεξυπηρέτησης που συναντούν μη αναγνωρίσιμες ετικέτες – χρησιμοποιώντας έξυπνα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό προϊόντων, μειώνοντας έτσι την απογοήτευση των πελατών (Market Scale, 2018).

Οι μέθοδοι πληρωμών έχουν αλλάξει πολύ πρόσφατα με τις contactless κάρτες και τα εργαλεία πληρωμής έξυπνων τηλεφώνων, όπως το Apple Pay ή το Google Wallet.

Ένας σημαντικός παράγοντας για την μείωση είναι το μεγάλο μερίδιο των αγορών που μεταφέρθηκε στο διαδίκτυο, όχι μόνο για ηλεκτρονικά προϊόντα, αλλά και για φορέματα, παπούτσια, ακόμη και για φαγητό και φρέσκα προϊόντα.

Η Amazon Go σπρώχνει τα όρια στα άκρα, δημιουργώντας καταστήματα με ταμίες ή ταμεία αυτοεξυπηρέτησης, εξαλείφοντας έτσι το επάγγελμα εντελώς.

Παραδείγματα Περιπτώσεων