Οι ραδιοτηλεοπτικοί και οπτικοακουστικοί τεχνικοί ελέγχουν την τεχνική λειτουργία εξοπλισμού για την καταγραφή
και επεξεργασία εικόνων και ήχου, καθώς και για τη μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών με εικόνες και ήχους, όπως και άλλων τύπων τηλεπικοινωνίας σε ξηρά, θάλασσα ή αέρα (ΔΟΕ, 2018) .

Πιθανότητα κινδύνου Βάσει της μελέτης των Frey και Osborne

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και Σχετικών επαγγελμάτων

Τεχνικοί Τηλεπικοινωνιών και Ραδιοτηλεοπτικών Εκπομπών

Τεχνικοί ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και οπτικοακουστικών μέσων

Οι ραδιοτηλεοπτικοί και οπτικοακουστικοί τεχνικοί ελέγχουν την τεχνική λειτουργία του εξοπλισμού για την καταγραφή και επεξεργασία εικόνων και ήχου καθώς και για τη μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών εικόνων και ήχων, καθώς και άλλων τύπων σημάτων τηλεπικοινωνιών σε ξηρά, θάλασσα ή αέρα. Επίσης, εκτελούν τεχνικά καθήκοντα που σχετίζονται με την έρευνα στον τομέα της μηχανικής των τηλεπικοινωνιών και με το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συναρμολόγηση, την οικοδόμηση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή τηλεπικοινωνιακών συστημάτων (ΔΟΕ, 2018).

  • Τεχνικοί Μηχανικής Τηλεπικοινωνιών
  • Οπτικοακουστικός χειριστής
  • Διαχειριστής εξοπλισμού ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης
  • Τεχνικός ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης
  • Χειριστής κάμερας
  • Βοηθός παραγωγής

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Όταν ιδρύθηκαν οι πρώτοι κινηματογράφοι, ο μηχανικός προβολής ήταν απαραίτητος για να θέσει σε λειτουργία τον μηχανικό προβολέα ταινιών με κυλίνδρους 35mm. Ήταν μια δουλειά που απαιτούσε δύναμη, αλλά τώρα που έχουμε στραφεί σε ψηφιακούς προβολείς, οποιοσδήποτε εργαζόμενος στον κινηματογράφο μπορεί να τα καταφέρει.

Συνεπώς, ο ρόλος των μηχανικών προβολής ταινιών μειώθηκε σε σημείο εξαφάνισης.

Επιπλέον, και πιο σημαντικά, η τεχνολογική πρόοδος στον εξοπλισμό ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων (κάμερες / οπτικοακουστικό λογισμικό / λογισμικό) έχει εξελιχθεί σε βαθμό που πλέον μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ελάχιστο αριθμό προσωπικού για την παραγωγή ενός ηχητικού κομματιού ή τη καταγραφή μιας τηλεοπτικής εκπομπής.

Τέλος, η σωματική δράση/ενέργεια του μεταφέρειν εξοπλισμό βιντεογράφησης και ηχογράφησης έχει επίσης αυτοματοποιηθεί με ένα νέο λογισμικό που του επιτρέπει να παρακολουθεί και να ακολουθεί τη δράση. Η εκμάθηση μηχανών έχει επιτρέψει στο λογισμικό να ακολουθεί ένα χειριστή κάμερας για να βελτιώσει τις αυτoματοποιημένες αθλητικές εκπομπές του (Disney Research, 2016).

Παραδείγματα Περιπτώσεων