Οι φαρμακευτικοί τεχνικοί και βοηθοί εκτελούν μια σειρά καθηκόντων σχετικά με τη χορήγηση φαρμάκων, υπό την καθοδήγηση φαρμακοποιού ή άλλου επαγγελματία υγείας (ΔΟΕ, 2018)..

Πιθανότητα κινδύνου Βάσει της μελέτης των Frey και Osborne

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και Σχετικών επαγγελμάτων

Ιατρικοί και οι Φαρμακευτικοί Τεχνικοί

Οι ιατρικοί και οι φαρμακευτικοί τεχνικοί εκτελούν τεχνικά καθήκοντα που βοηθούν στη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών και τραυματισμών (ΔΟΕ, 2018).

  • Τεχνικοί ιατρικών απεικονίσεων και θεραπευτικού εξοπλισμού
  • Τεχνικοί ιατρικών και παθολογικών εργαστηρίων
  • Φαρμακευτικοί τεχνικοί και βοηθοί
  • Ιατροί τεχνίτες και οδοντοτεχνίτες
  • Τεχνικός διανομής
  • Φαρμακευτικός βοηθός
  • Φαρμακευτικός τεχνικό

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Ένας συνδυασμός χαμηλής αποζημίωσης και υψηλών ρυθμιστικών πιέσεων απειλεί το επάγγελμα παγκοσμίως (Indeed, Accessed 25/06/2018), (The Journal, 2016).

Οι φαρμακευτικοί βοηθοί και οι τεχνικοί απολαμβάνουν αύξηση ζήτησης εξαιτίας της αύξησης συνταγογραφούμενων φαρμάκων και φαρμακειών (GE παρμένο από το Dow, που θα αντικατασταθεί από Walgreens, 2018). Όμως, οι καθημερινές τους υπευθυνότητες είναι αρκετά καθημερινές και επαναλαμβανόμενες, κάτι που είναι ιδανικό για την αυτοματοποίηση, καθώς ξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 (AJP, 2016), αν και το κόστος αντικατάστασης θα μπορούσε να εμποδίσει τα μικρότερα φαρμακεία να την υιοθετήσουν (Outlook Handbook, 2018).

Η βιομηχανική εφαρμογή των διανομέων στη φαρμακοβιομηχανία άρχισε σιγά σιγά να αντικαθιστά τους ανθρώπους “… βελτιώνουν την εκπλήρωση ιατρικών συνταγών, την αποτελεσματικότητα και να παραδίδουν ενισχυμένες διαβουλεύσεις με επίκεντρο τον ασθενή …” (Leanne, 2016), άξια αναφοράς είναι επίσης η εξασφάλιση λιγότερων λαθών ή  “… ανεπιθύμητα  φαρμακευτικά συμβάντα…” (Manjoo, 2011).

Παραδείγματα Περιπτώσεων