Οι ελαιοχρωματιστές και άλλοι σχετικοί εργάτες προετοιμάζουν επιφάνειες κτιρίων και άλλων κατασευών
για μπογιάτισμα, εφαρμόζουν προστατευτικά και διακοσμητικά στρώματα χρώματος ή παρόμοιων υλικών σε εσωτερικούς τοίχους και οροφές κτιρίων με ταπετσαρία ή άλλα τελειώματα (ΔΟΕ, 2018).

Πιθανότητα κινδύνου βάσει της μελέτης των Frey και Osborne

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και παρόμοιων επαγγελμάτων

Ελαιοχρωματιστές, Καθαριστές Κτηρίων κτιρίων και συναφείς εργάτες

Οι ελαιοχρωματιστές, οι καθαριστές κτηρίων και οι σχετικοί τεχνίτες προετοιμάζουν επιφάνειες και εφαρμόζουν μπογιά και παρόμοια υλικά σε κτίρια και άλλες κατασκευές, οχήματα ή διάφορα κατασκευαστικά αντικείμενα. Καλύπτουν εσωτερικούς τοίχους και οροφές με ταπετσαρία και καθαρίζουν καμινάδες και εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων και άλλων κατασκευών (ΔΟΕ, 2018).

  • Eλαιοχρωματιστές και άλλοι συναφείς εργάτες
  • Eλαιοχρωματιστές Ψεκασμού και Βερνικοποιητές
  • Καθαριστές Κτιρίων
  • Eλαιοχρωματιστές Kτιρίων
  • Ταπετσάρης

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Τα ρομπότς που χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία έχουν υιοθετηθεί από τη δεκαετία του ’70 καθώς μέσω αυτών η εφαρμογή της μπογιάς γίνεται ομοιόμορφα και σταθερά χωρίς τον τοξικό κίνδυνο.

Απομακρυσμένα λειτουργικά ρομπότ αναπτύχθηκαν για να χρωματίζουν και να καθαρίζουν ψηλά κτίρια. Αυτά τα ρομπότ παρέχουν μια πολύ αποτελεσματική υπηρεσία και αποφεύγουν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των εργαζομένων. Εκτός από τις εξωτερικές επιφάνειες, υπάρχουν ήδη τεχνολογίες που βαφίζουν τοίχους μέσα στα κτίρια ταχύτερα από τους εργάτες.

Τα drones χρησιμοποιούνται επίσης για τη βαφή και τον καθαρισμό των κτιρίων. Θεωρούνται ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά για να φτάσουν σε δύσκολες επιφάνειες.

Παραδείγματα Περιπτώσεων