Οι μηχανικοί αυτοκινήτων και οι επισκευαστές τοποθετούν, εγκαθιστούν, συντηρούν και επισκευάζουν τους κινητήρες
καθώς και το μηχανικό αλλά και άλλο συναφή εξοπλισμό επιβατικών αυτοκινήτων, μεταφορικών φορτηγών, μοτοσικλετών και άλλων οχημάτων (ΔΟΕ, 2018).

Πιθανότητα κινδύνου βάσει της μελέτης των Frey και Osborne

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και παρόμοιων επαγγελμάτων

Οι μηχανικοί και επισκευαστές οχημάτων εγκαθιστούν, συντηρούν και επισκευάζουν κινητήρες, οχήματα, γεωργικά ή βιομηχανικά μηχανήματα και παρόμοιο μηχανολογικό εξοπλισμό (ΔΟΕ, 2018).

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Οι μηχανικoί μηχανοκίνητων οχημάτων προβλέπεται να αυξηθούν με τον ίδιο ρυθμό όπως ο εθνικός μέσος όρος στις ΗΠΑ μεταξύ του 2016 και του 2026 (Handbook of Ocupational Outlook, 2018). Ωστόσο, μεσοπρόθεσμα κάποιες ανησυχητικές τάσεις φαίνεται να καλύπτουν αυτές τις προβολές.

Η εισαγωγή σημαντικών εξαρτημάτων υλικού και λογισμικού στον σχεδιασμό αυτοκινήτων για να επωφεληθούν από το μικρότερο βάρος (σύστημα διεύθυνσης, φρεναρίσματος, στροφαρίσματος, απόδοση βενζίνης κ.λ.π.) και τις πρόσθετες δυνατότητες (αυτοματοποιημένο φρενάρισμα και οδήγηση) (USA Today, 2016) οδήγησε σε ένα επίπεδο πολυπλοκότητας που συγκρούεται με αυτό των αεροπλάνων για πολυτελή αυτοκίνητα. Το γεγονός αυτό θα αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολο για μικρά ανεξάρτητα καταστήματα αντί για αντιπροσώπους, καθώς η μετάβαση από ένα κλειδί σε έναν υπολογιστή μπορεί να είναι αδύνατη για τους κλασικά εκπαιδευμένους μηχανικούς με περιορισμένη πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Ένα πρόσθετο γεγονός σε αυτό το αίνιγμα είναι ότι οι μεγάλες εταιρείες αυτοκινήτων διστάζουν να δώσουν πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγουν οι αισθητήρες του αυτοκινήτου (On-board Diagnostics), υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να παρέχουν απεριόριστη πρόσβαση στην πνευματική τους ιδιοκτησία για ασφάλεια, προστασία δεδομένων, επιχειρηματική κλοπή και άλλους λόγους (QUARTZ, 2017). Για μερικές από τις τεχνολογικές εταιρείες που ασχολούνται με την αυτοματοποιημένη ανάπτυξη αυτοκινήτων, όπως το Google και το Tesla, αυτό έχει μετατραπεί σε ένα σημαντικό , επιδεινώνεται ιδιαίτερα από το γεγονός ότι μπορούν να ενημερώσουν από απόσταση το λογισμικό και να αντιμετωπίσουν προβλήματα μέσω του διαδικτύου, εκμεταλλεύοντας το IoT (Gizmodo, 2015).

Η στροφή σε πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποτελεί επίσης αιτία προειδοποίησης. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά αυτοκίνητα που έχουν περίπου 2000 κινούμενα μέρη, με όλη τη φθορά που συνεπάγεται αυτό, το λάδι κινητήρα κ.λ.π., τα καινούρια αυτοκίνητα όπως τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά συνήθως περιέχουν μόνο περίπου 20 κινούμενα μέρη, διατηρώντας έτσι ένα μικρό τμήμα της κύριας πηγής εισοδήματος του παραδοσιακού μηχανικού (όπως η ανάρτηση και τα φρένα) και απαιτόντας επανεκπαίδευση για θέματα λογισμικού και υλικού, ηλεκτρικούς κινητήρες και μπαταρίες (Washington Post, 2017).

Ενδεικτικά Παραδείγματα