Οι τεχνίτες ιατρικών και οδοντικών τεχνητών μερών σχεδιάζουν, εφαρμόζουν, φτιάχνουν και επισκευάζουν ιατρικές και οδοντιατρικές εφαρμογές σύμφωνα με ιατρικές συνταγές ή οδηγίες επαγγελματία υγείας.
Μπορούν να εξυπηρετήσουν ένα ευρύ φάσμα μέσων υποστήριξης για τη διόρθωση σωματικών, ιατρικών ή οδοντιατρικών προβλημάτων, όπως ορθοπεδικούς νάρθηκες, τεχνητά άκρα, βοηθήματα ακοής, υποστηρίγματα πατουσών, οδοντοστοιχίες και οδοντιατρικές κορώνες και γέφυρες (ΔΟΕ, 2018).

Πιθανότητα κινδύνου Βάσει της μελέτης των Frey και Osborne

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και Σχετικών επαγγελμάτων

Ιατρικοί και οι Φαρμακευτικοί Τεχνικοί

Οι ιατρικοί και οι φαρμακευτικοί τεχνικοί εκτελούν τεχνικά καθήκοντα για να βοηθήσουν στη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών, παθήσεων, τραυματισμών και δυσλειτουργιών (ΔΟΕ, 2018).

  • Τεχνίτες Ιατρικών Απεικονίσεων και Θεραπευτικών Εξοπλισμών
  • Τεχνίτες Ιατρικών και Παθολογικών Εργαστηριών
  • Φαρμακευτικοί τεχνίτες και Βοηθοί
  • Οδοντοτεχνικός μηχανικός
  • Τεχνικός δοντιών
  • Οδοντοτεχίτης
  • Κατασκευαστής ορθοπεδικών εφαρμογών
  • Ορθοδοντικός τεχνίτης
  • Ορθοδοντικός

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Τα ιατρικά επαγγέλματα αναμένεται να αυξηθούν καθώς η γενιά που επέφερε αύξηση στα ποσοστά γεννήσεων μεγαλώνει (Manual Ocuptional Outlook Handbook, 2018). Παρ ‘όλα αυτά, υπάρχουν αρκετές τεχνολογίες που έχουν ελαχιστοποιήσει τις ανάγκες για εξειδικευμένους τεχνικούς σε αυτά τα επαγγέλματα.

Οι τεχνολογίες CAD/CAM (Computer Aided Design and Manufacturing, Σχεδιασμός και κατασκευή με τη βοήθεια υπολογιστή) αυξάνουν την αποτελεσματικότητα, βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων εργασίας (ο οδοντίατρος μπορεί να το κάνει χωρίς τεχνικούς) και επιτρέπει στους οδοντιάτρους να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αλλά και με τους ασθενείς τους. Τα υλικά και οι δυνατότητες βελτιώνονται δραστικά. Η τεχνολογία αυτή έχει εξελιχθεί σε σημείο πουτα άτομα που δεν είναι οδοντικά εκπαιδευμένα θα μπορούν να χειριστούν τα τεχνολογικά αυτά μέσα και να κατασκευάσουν αποκαταστάσεις δοντιών.

Το σύστημα CEREC για επαγγελματίες οδοντιάτρους καθιστά δυνατή τη παραγωγή όλων των κεραμικών κορμών και των καπλαμάδων σε μία μόνο συνεδρία. Ο ασθενής δεν χρειάζεται να περιμένει ή να επισκέπτεται τον οδοντίατρό του περισσότερες από μία φορές, και ολόκληρο το αντικείμενο κεραμικού μετάλλου ολοκληρώνεται γρήγορα.

Αυτές οι τεχνολογίες επεκτείνονται σε διαγνωστικές και μικροβιολογικές αναλύσεις που απαιτούν περιορισμένη ανθρώπινη επαφή και μπορούν να παράγουν γρήγορα και ολοκληρωμένα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ανθρώπινα σφάλματα.

Τέλος, οι Ορθοτικές και Προσθετικές τεχνολογίες (O&P) έχουν γίνει πολύ βελτιωμένες, πιο γρήγορες, ακριβείς και ευχάριστες για τους ασθενείς και πιο ασφαλείς για τους κλινικούς ιατρούς.

Αυτή η αυξανόμενη κατασκευαστική παραγωγικότητα προσθετικών ειδών, της διάγνωσης, σάρωσης κ.λ.π., λόγω της αυτοματοποίησης, πιθανότατα θα επιβραδύνει την ανάπτυξη της εργασίας για τους προσθετικούς τεχνικούς. Θα συμμετέχουν περισσότερο στο στάδιο του σχεδιασμού, χρησιμοποιώντας τεχνικές ψηφιακής απεικόνισης CAD (Computer Assisted Design, Σχεδιασμός με Υπολογιστή) και CAM (Computer Αided Μodeling, Μοντελοποίηση με Υπολογιστή) και θα πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν νέα λογισμικά.

Αυτές είναι εξειδικευμένες δεξιότητες που θα μπορούσαν να δώσουν χώρο στους τεχνικούς που συνεργάζονται με μεγαλύτερους ορθοδοντικούς και δεν είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν χρόνο και χρήματα για να αλλάξουν τον τρόπο δουλειάς τους. Μέρος από αυτούς θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί καλούπια, τα οποία θα υποστηρίζουν το επάγγελμα αυτό για αρκετά χρόνια.

Παραδείγματα Περιπτώσεων