Οι τραπεζικοί υπάλληλοι και άλλοι σχετικοί υπάλληλοι ασχολούνται απευθείας με πελάτες τραπεζών
​ ή ταχυδρομικών γραφείων σε σχέση με την παραλαβή, αλλαγή και πληρωμή χρημάτων ή την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΔΟΕ, 2018).

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ FREY ΚΑΙ OSBORNE

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και Σχετικών επαγγελμάτων

Tellers, Money Collectors and Related Clerks

Οι ταμίες, οι συλλέκτες χρημάτων και οι σχετικοί υπάλληλοι εκτελούν πράξεις χειρισμού χρημάτων σε χώρους όπως τράπεζες, ταχυδρομεία, χώρους στοιχημάτων ή τυχερών παιχνιδιών, εφόρου και συλλογής χρεών (ΔΟΕ, 2018).

  • Τραπεζικοί Υπάλληλοι και Σχετικοί Υπάλληλοι
  • Πράκτορες Στοιχημάτων, Κρουπιέριδες και Σχετικοί Υπάλληλοι Παιχνιδιών
  • Ενεχυροδανειστές και Τοκογλύφοι
  • Συλλέκτες χρεών και Σχετικοί Υπάλληλοι
  • Ταχυδρομικοί Υπάλληλοι
  • Μετατροπείς χρημάτων
  • Τραπεζικοί Υπάλληλοι

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Ο τραπεζικός τομέας αντιμετωπίζει μια σεισμική μεταστροφή αλλαγών και αυτές οι αλλαγές θα έχουν σίγουρα επιπτώσεις στην απασχόληση (Recruiter, 2017)

Για τις μεγάλες χρηματοπιστωτικές και τις υποθήκες εταιρείες, οι βελτιώσεις που προκύπτουν από τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες θα μειώσουν αποτελεσματικά τα λάθη, τους κινδύνους της ανθρώπινης μεροληψίας και της απάτης και θα εξαλείψουν τις ασυνέπειες στην επεξεργασία, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για ανθρώπινη εργασία (Pramuk, 2015, Futurism, 2017).

Με τη βοήθεια του cloud computing και των ασφαλών διαδικτυακών πλατφορμών, οι άνθρωποι μπορούν να ελέγξουν άμεσα τα πιστωτικά αποτελέσματά τους και ανάλογα με τα μεμονωμένα δεδομένα που είναι εύκολα προσβάσιμα και που μπορούν να συζητηθούν με ένα chatbot, μπορεί να ληφθεί άμεσα εγκεκριμένο δάνειο αυξάνοντας έτσι την ικανοποίηση του πελάτη ως αποτέλεσμα των άμεσων εγκρίσεων, των εφαρμογών χωρίς αναστάτωση και της ταχύτερης ανάκαμψης (GO Banking Rates, 2016).

Η Τράπεζα θα έχει επίσης πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του πελάτη, την τρέχουσα απασχόληση, τους φόρους που καταβάλλονται ή τις περιστάσεις που μεταβάλλουν τη φερεγγυότητά του (Faggella, 2018).

Επιπλέον, ορισμένες από τις προκλήσεις του κλάδου, συμπεριλαμβανομένης της ανθρώπινης μεροληψίας στα αναδοχικά δάνεια, θα μπορούσαν επίσης να ελέγχονται κεντρικά με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη υπευθυνότητα

Παραδείγματα Περιπτώσεων