Οι Βιβλιοθηκονόμοι και οι συναφείς επαγγελματίες πληροφόρησης συλλέγουν, επιλέγουν, αναπτύσσουν, οργανώνουν και συντηρούν συλλογές βιβλιοθηκών
και άλλων ‘τραπεζών’ πληροφοριών. Επιπλέον, οργανώνουν και ελέγχουν άλλες υπηρεσίες βιβλιοθηκών και παρέχουν πληροφορίες στους χρήστες (ΔΟΕ, 2018).

Πιθανότητα κινδύνου Βάσει της μελέτης των Frey και Osborne

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και Σχετικών επαγγελμάτων

Βιβλιοθηκονόμοι, αρχειοφύλακες και επιμελητές

Οι Βιβλιοθηκονόμοι, οι αρχειοφύλακες και οι επιμελητές αναπτύσσουν και συντηρούν συλλογές αρχείων, βιβλιοθηκών, μουσείων, γκαλερί τέχνης και παρόμοιων εγκαταστάσεων  (ΔΟΕ, 2018).

  • Αρχειοφύλακες και Επιμελητές
  • Βιβλιοθηκονόμοι και συναφείς επαγγελματίες πληροφόρησης
  • ΒιβλιογράφοΙ
  • Ταξινομητές
  • Βιβλιοθηκάριοι

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Οι βιβλιοθηκονόμοι και οι αρχειοφύλακες βρίσκονται στο προσκήνιο της ψηφιοποίησης από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 (Gilliland, 1988) και από την εμφάνιση της RFID και άλλων τεχνολογιών διαλογής. Σήμερα, μόνο μια πολύ μικρή μειοψηφία μεγάλων βιβλιοθηκών (πανεπιστημίων, δήμων, κρατικών και ιδιωτικών βιβλιοθηκών) λειτουργούν χειροκίνητα. Η χρήση τσιπ RFID επέτρεψε στους χρήστες να χρησιμοποιούν μηχανές δανεισμού και να μην αλληλεπιδρούν με το προσωπικό. Οι εξελίξεις στις τεχνολογίες αυτοματισμού επέτρεψαν την αποτελεσματικότερη χρήση του χώρου όπου τα μηχανήματα σαρώνουν, εντοπίζουν, τοποθετούν και ανακτούν βιβλία μέσα σε λίγα λεπτά. Η ψηφιοποίηση των αρχείων επέτρεψε επίσης μια πιο διασκορπισμένη και επιλεκτική χρήση φυσικών βιβλίων. Έτσι, οι βιβλιοθηκονόμοι ως επάγγελμα μειώθηκαν και εργάζονται σε μικρότερες βιβλιοθήκες όπου το κόστος εγκατάστασης δαπανηρών συστημάτων διαχείρισης δεν ταιριάζει με τον όγκο. Η ψηφιοποίηση έχει επηρεάσει τόσες πολλές από τις δουλειές του βιβλιοθηκονόμου και του αρχειοθέτη που έχει αλλάξει τη φύση της δουλειάς τους.

Παραδείγματα Περιπτώσεων