Οι παρασκευαστές γρήγορου φαγητού προετοιμάζουν και μαγειρεύουν κατά παραγγελία ένα περιορισμένο φάσμα φαγητών
ή ποτών που έχει απλές διαδικασίες προετοιμασίας και μικρό αριθμό συστατικών. Δέχονται παραγγελίες από πελάτες και εξυπηρετούν από το ταμείο ή στα τραπέζια.

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ FREY ΚΑΙ OSBORNE

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και Σχετικών επαγγελμάτων

Βοηθοί Παρασκευαστών Φαγητού

  • Οι βοηθοί παρασκευαστών φαγητού προετοιμάζουν και μαγειρεύουν, κατά παραγγελία, μια μικρή ποικιλία από προψημένα τρόφιμα ή ποτά, καθαρίζουν τραπέζια, τους χώρους κουζίνας και τα πιάτα.
  • Ψήστες γρήγορου φαγητού
  • Κατασκευαστής χάμπουργκερ
  • Κατασκευαστής Πίτσα ς
  • Μάγειρας μικρής παραγγελίας

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Η σύνδεση της μηχανής τροφίμων με το IoT (Internet of Things, Διαδίκτυο των Πραγμάτων) δημιουργεί έναν απίστευτο αριθμό νέων δυνατοτήτων, αλλά οι βοηθοί προετοιμασίας φαγητού αναμένεται να αναπτυχθούν όσο και η οικονομία έως το 2026 (Occupational Outlook Handbook, 2018) όμως αρκετοί ηγέτες της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των CEO της Pizza Hut, του KFC και του Taco Bell, ισχυρίζονται ότι ο αυτοματισμός θα αντικαταστήσει τους βοηθούς προετοιμασίας φαγητού μέχρι τα μέσα του 2020 (CNBC, 2017) και αρκετές άλλες αλυσίδες γρήγορου φαγητού έχουν δημιουργήσει περίπτερα αυτοεξυπηρέτησης (Brookings, 2016). Ωστόσο, τα επαγγέλματα που βρίσκονται σε κίνδυνο δεν είναι αυτά που καταπιάνονται με την προετοιμασία του φαγητού, αλλά την παραγγελία και την παράδοση. Στην πραγματικότητα, η τεχνολογία δεν είναι ακόμα αρκετά σύνθετη ή ώριμη ώστε να εισέλθει σε μεγάλη κλίμακα στον ακατάστατο κόσμο της κουζίνας (Tech Emergence, 2018).

Παραδείγματα Περιπτώσεων