Οι χειριστές γερανών, ανυψωτήρων και παρόμοιων μηχανών παρακολουθούν και χειρίζονται σταθερούς και κινητούς γερανούς και άλλους εξοπλισμούς ανύψωσης (ΔΟΕ, 2018).

Πιθανότητα κινδύνου βάσει της μελέτης των Frey και Osborne

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και Σχετικών επαγγελμάτων

Εργάτες Μεταφοράς και Αποθήκευσης

Οι εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών και της αποθήκευσης οδηγούν οχήματα με ζώα για να μεταφέρουν επιβάτες ή αγαθά, οδηγούν μηχανήματα που τραβάνε τα ζώα, χειρίζονται φορτία και αποσκευές και βάζουν αποθέματα σε ράφια (ΔΟΕ, 2018).

 • Οδηγοί Τρένων
 • Εργάτες σε Κινητές Φάρμες και Δασοκομεία
 • Εργάτες σε χωματουργία και σχετικά πόστα
 • Χειριστές οχημάτων ανύψωσης
 • Χειριστές τελεσκί
 • Χειριστής αποσκευών
 • Χειριστής φορτίου
 • Θυρωρός αποθήκης
 • Χειριστής γερανού
 • Οδηγοί χειροκίνητων οχημάτων
 • Χειριστές ζωο-κίνητων οχημάτων και μηχανημάτων
 • Τροφοδότες ραφιών
 • Χειριστές περονοφόρου οχήματος
 • Θυρωροί ξενοδοχείων
 • Μεταφορείς αποσκευών

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Το εξειδικευμένο προσωπικό με υψηλό βαθμό δεξιοτήτων μέσω της τεχνογνωσίας προστατευόταν από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ωστόσο, εξαιτίας της εκθετικής αύξησης της δύναμης των υπολογιστών, της προόδου των αισθητήρων και του σχεδιασμού λογισμικού, καθώς και της εκθετικής αύξησης του εμπορίου και του όγκου των προϊόντων που μετακινούνται, μπορούν πλέον να εκτελεστούν πολύπλοκες εργασίες με μικρότερο βαθμό αποτυχίας από αυτοματοποιημένες μηχανές. Αυτή η τεχνολογία είναι ώριμη και λόγω της σημαντικής συγκέντρωσης του επαγγέλματος σε κεντρικές τοποθεσίες, έχουν εφαρμοστεί διάφορες πρακτικές σε όλο τον κόσμο.

Παραδείγματα Περιπτώσεων