Οι τραπεζικοί υπάλληλοι και άλλοι σχετικοί υπάλληλοι σχετίζονται απευθείας με πελάτες τραπεζών ή ταχυδρομικών γραφείων
σε σχέση με την παραλαβή, αλλαγή και πληρωμή χρημάτων ή την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΔΟΕ, 2018).

Πιθανότητα κινδύνου Βάσει της μελέτης των Frey και Osborne

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και Σχετικών επαγγελμάτων

Ταμίες, Συλλέκτες Χρημάτων και Σχετικοί Υπάλληλοι

Οι ταμίες, οι συλλέκτες χρημάτων και οι σχετικοί υπάλληλοι εκτελούν πράξεις χειρισμού χρημάτων σε χώρους όπως τράπεζες, ταχυδρομεία, χώρους στοιχημάτων ή τυχερών παιχνιδιών, ενεχυρίασης και συλλογής χρεών (ΔΟΕ, 2018).

  • Τραπεζικοί Υπάλληλοι και Σχετικοί Υπάλληλοι
  • Πράκτορες Στοιχημάτων, Κρουπιέριδες και Σχετικοί Υπάλληλοι Παιχνιδιών
  • Ενεχυροδανειστές και Τοκογλύφοι
  • Συλλέκτες χρεών και Σχετικοί Υπάλληλοι
  • Μετατροπείς χρημάτων
  • Ταχυδρομικοί Υπάλληλοι

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Ορισμένες από τις πρωτο­­εισαχθείσες τεχνολογίες – όπως οι πιστωτικές κάρτες, οι αυτόματοι τηλεφωνητές και πιο πρόσφατα οι ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, οι πλατφόρμες πληρωμών (PayPal, Apple Pay και Square) και τα smartphones – δημιούργησαν ένα φθηνό υποκατάστατο για τη δουλειά των τραπεζιτών στις τράπεζες, ενώ οι υπόλοιποι φροντίζουν για τις παλαιότερες γενιές που δεν τα πάνε καλά με την τεχνολογία, ανοίγοντας περισσότερα υποκαταστήματα που προσφέρουν υπηρεσίες σε απομακρυσμένους τόπους, και με επίκεντρο την ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων που θα τις διακρίνουν από άλλες τράπεζες.

Το πλεονέκτημα των ανθρώπων-τραπεζιτών έχουν να κάνουν με την αποτελεσματική επικοινωνία, η οποία μπορεί να αποκαλύψει την ανάγκη του πελάτη για πρόσθετες τραπεζικές υπηρεσίες (δηλαδή πωλήσεις), όπως στεγαστικά δάνεια, επενδύσεις, ασφάλειες κλπ.

Παραδείγματα Περιπτώσεων