Τεχνίτες ιατρικών και οδοντικών τεχητών μερών 3214

Οι τεχνίτες ιατρικών και οδοντικών τεχνητών μερών σχεδιάζουν, εφαρμόζουν, φτιάχνουν και επισκευάζουν ιατρικές και οδοντιατρικές εφαρμογές σύμφωνα με ιατρικές συνταγές ή οδηγίες επαγγελματία υγείας. (more…)

By workadmin, ago

Επαγγελματίες Λογιστικοί Συνεργάτες 3313

Οι Επαγγελματίες Λογιστικοί Συνεργάτες τηρούν πλήρη στοιχεία των οικονομικών συναλλαγών μιας επιχείρησης και επαληθεύουν την ακρίβεια των εγγράφων και των αρχείων που αφορούν τις συναλλαγές αυτές (ΔΟΕ, 2018). (more…)

By workadmin, ago

Νομικοί γραμματείς 3342

Οι νομικοί γραμματείς εφαρμόζουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τη νομική ορολογία και τις διαδικασίες για τη στήριξη των νομικών επαγγελμάτων μέσω επικοινωνίας (more…)

By workadmin, ago