Οι αρχιτέκτονες κτηρίων σχεδιάζουν εμπορικά, βιομηχανικά, θεσμικά, οικιστικά και ψυχαγωγικά κτίρια
και σχεδιάζουν και παρακολουθούν την κατασκευή, τη συντήρηση και την αποκατάστασή τους (ΔΟΕ, 2018).

Πιθανότητα κινδύνου Βάσει της μελέτης των Frey και Osborne

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και Σχετικών επαγγελμάτων

Αρχιτέκτονες, Σχεδιαστές (Planners, Designers)  και Επιθεωρητές

Οι αρχιτέκτονες, οι σχεδιαστές (Planners, Designers)  και οι επιθεωρητές σχεδιάζουν  τοπία, εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κτηρίων, προϊόντα για την κατασκευή και οπτικό και οπτικοακουστικό περιεχόμενο για την επικοινωνία των πληροφοριών. Διεξάγουν εργασίες ερευνών για να εντοπίσουν με ακρίβεια γεωγραφικά χαρακτηριστικά · σχεδιασμός, προετοιμασία και αναθεώρηση χαρτών και ανάπτυξη και εφαρμογή πλάνων και πολιτικών για τον έλεγχο της χρήσης της γης (ΔΟΕ, 2018).

  • Αρχιτέκτονες Κτηρίων
  • Αρχιτέκτονες Τοπίου
  • Σχεδιαστές προϊόντων και ρούχων
  • Πολεοδόμοι και Σχεδιαστές Κυκλοφορίας
  • Χαρτογράφοι και Επιθεωρητές
  • Γραφίστες και Σχεδιαστές Πολυμέσων
  • Αρχιτέκτονες εσωτερικού χώρου

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Δεδομένου του ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αρχικά χρησιμοποιούνταν για, ανάμεσα σε μερικά άλλα, παιχνίδια και σχέδιο, δεν πρέπει να μα εκπλήσσει το γεγονός ότι με την άφιξη και διάδοση του Διαδικτύου και των ισχυρών κινητών συσκευών, ήρθαν διαδικτυακές διασυνδέσεις που επιτρέπουν στους ανθρώπους να απεικονίζουν τα σπίτια τους. Οι αρχιτέκτονες χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη ή την Τεχνητή Στενή Ευφυΐα για να αυξήσουν κομμάτια του έργου που συνδέονται ειδικά με την έρευνα. Αυτές οι ικανότητες έρχονται για τον  ‘πληροφοριακό ιστό’ ή τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στην κοινότητα ή την περιβαλλοντική συνοχή ή τις ανησυχίες περί ασφάλειας στον χώρο υπό σχεδιασμό, έτσι ώστε να καταστεί ο σχεδιασμός όσο το δυνατόν πιο λειτουργικός και να βελτιστοποιηθεί η ενσωμάτωσή του στο περιβάλλον (Hannah, 2017).

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ωρίμασε μέσα από την βιομηχανία παιχνιδιού, με τη χρήση βελτιωμένης σχέσης με τους πελάτες με τρισδιάστατα μοντέλα ή προσομοιώσεις για υποψήφιους πελάτες, προκειμένου να δοκιμάσουν τον προτεινόμενο σχεδιασμό με πολύ πιο κατανοητό τρόπο (Hannah, 2017) (Gaget, 2017)

Μία από τις υποψήφιες τεχνολογίες που ωριμάζουν γρήγορα είναι η Τρισδιάστατη εκτύπωση (3D Printing), η οποία προέρχεται από τα μοντέλα και τις προσομοιώσεις σε πραγματικά κτίρια, αλλάζοντας έτσι τη φύση της κατασκευής.

Μια από τις φουτουριστικές εξελίξεις θα ήταν η ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στο σχεδιασμό του σπιτιού ή ακόμη και ο σχεδιασμός αυτών των σπιτιών γύρω από τη λειτουργικότητα της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτές θα μπορούσαν να κυμανθούν από την ενσωμάτωση του IoT (Internet of Things, Διαδίκτυο των Πραγμάτων) στη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των διασυνδεδεμένων συσκευών και της τεχνητής νοημοσύνης  για τη βελτιστοποίηση του περιβάλλοντος κατασκευής.

Παραδείγματα Περιπτώσεων