Upravljavci žerjavov, dvigal ipd. nadzorujejo in upravljajo stacionarne in mobilne žerjave in drugo opremo za dvigovanje (ILO, 2018).

Verjetnost tveganja na podlagi študije Freya in Osborna

PROFESSIONAL GROUP CHARACTERISTICS AND SIMILAR OCCUPATIONS

Delavci za transportna in skladiščna dela

Delavci za transportna in skladiščna dela upravljajo kolesa in podobna vozila ter vprežna vozila za prevoz potnikov ali blaga, upravljajo vprežne stroje, nakladajo tovor in prtljago ter polnijo police (ILO, 2018).

 • upravljavci premičnih kmetijskih in gozdarskih strojev
 • upravljavci strojev za zemeljska dela ipd.
 • upravljavec tovornjaka z dvigalom
 • upravljavec smučarske žičnice
 • nakladalec prtljage
 • nakladalec tovora
 • nosač v skladišču
 • upravljavec žerjava
 • upravljavci ročnih vozičkov in vozil na pedale
 • vozniki vprežnih vozil in strojev
 • nakladalec tovora
 • polnilci polic
 • upravljavec viličarja
 • hotelski nosač
 • nosač prtljage

OSNOVNE INFORMACIJE

Za specializirano osebje z veščinami in strokovnim znanjem je veljajo, da naj bo zaščiteno pred tehnološkim napredkom. Vendar pa lahko zaradi eksponentnega povečanja moči računalnikov, napredka na področju senzorjev in načrtovanju programske opreme ter eksponentnega povečanja trgovanja in količine premikov proizvodov zdaj avtomatizirani stroji opravijo kompleksne naloge z manjšo stopnjo napake. Ta tehnologija je dozorela, zaradi precejšnje koncentracije poklicev na centraliziranih lokacijah pa se številne prakse že izvajajo po vsem svetu.

Primeri