Upravljavci elektrarn upravljajo, nadzirajo in vzdržujejo stikalne plošče in pripadajočo opremo v elektronadzornih centrih, ki nadzorujejo proizvodnjo in distribucijo električne ali druge energije v prenosnih omrežjih. 

Oprema, ki jo upravljajo, vključuje reaktorje, turbine, generatorje in drugo pomožno opremo v elektrarnah (ILO, 2018).

RISK PROBABILITY BASED ON THE SEMINAL FREY AND OSBORNE STUDY

Značilnosti poklicne skupine in podobni poklici

Tehniki za nadzor procesov

Tehniki za nadzor procesov upravljajo in nadzorujejo stikalne plošče, računalniške sisteme nadzora in večfunkcijske naprave za nadzor procesov, vzdržuje predelovalne enote v proizvodnji in distribuciji električne energije, predelavi odpadnih voda, čistilnih napravah in napravah za odstranjevanje odpadkov, rafinerijah kemikalij, nafte in zemeljskega plina, pri obdelavi kovin in drugih večprocesnih operacijah (ILO, 2018).

 • upravljavci elektrarn
 • upravljavci sežigalnic in čistilnih naprav
 • upravljavci rafinerij kemikalij
 • upravljavci rafinerij nafte in zemeljskega plina
 • kontrolorji procesa proizvodnje kovin
 • tehniki za nadzor procesov, ki niso navedeni drugje
 • upravljavec elektrarne
 • upravljavec hidroelektrarne
 • upravljavec jedrske elektrarne
 • upravljavec elektroenergetskega sistema
 • upravljavec sončne elektrarne

Tehnološki razvoj (članki v medijih)

Ker upravljalci elektrarn odhajajo v pokoj, delovna sila pa se preusmerja v druge poklice, se ustvarja stalno pomanjkanje usposobljenega osebja. Hkrati so podjetja začela uporabljati tehnologije, ki zagotavljajo avtomatizirane operativne in učinkovite rešitve ter integrirano spremljanje stanja, upravljanje in analizo podatkov. Vzpon podizvajalcev je prav tako omogočil podjetjem, da opustijo notranje vzdrževalno osebje na račun zunanjih podjetij (Larson, 2015). Premik od premoga na plinske elektrarne je prav tako preusmeril zahteve za zaposlovanje v sektorju proizvodnje energije (Wagman, 2017), … Pri podjetju Nordman so dejali, da je pred 10 do 15 leti bila skupna ocena, da je bila za vsak proizveden MW njihovih objektov potrebna ena oseba, zdaj pa so potrebe dosti manjše … »(Bradsher, 2017) (Gold, 2018).

Največji izziv pa je široka uvedba obnovljivih tehnologij, ki so bolj razpršene in razdrobljene od centraliziranih sistemov elektrarn in posledično potrebujejo več delovne sile, čeprav ustvarjanje velikih elektrarn in avtomatizacije pomeni, da bo rast delovnih mest upravljavcev ostala stabilna ali se bo zmanjšala (Bureau of Labor Statistics, 2018)

Primeri