Tehniki za zdravstvene pripomočke in zobno protetiko oblikujejo, prilagajajo, servisirajo in popravljajo medicinske in zobozdravstvene naprave in aparate na podlagi receptov ali navodil zdravstvenih strokovnjakov.

Servisirajo lahko širok obseg podpornih instrumentov za izboljšanje telesnih medicinskih ali zobnih problemov, kot so vratni oporniki, ortopedske opornice, umetni udi, slušni pripomočki, opornice, zobne proteze in zobne krone in mostički (ILO, 2018).

Verjetnost tveganja na podlagi študije Freya in Osborna

Značilnosti poklicne skupine in podobni poklici

Medicinski in farmacevtski tehniki

Medicinski in farmacevtski tehniki opravljajo tehnične naloge, s katerimi pomagajo pri diagnosticiranju in zdravljenju obolenj, bolezni, poškodb in okvar (ILO, 2018).

  • tehniki za medicinsko slikanje in terapevtsko opremo
  • tehniki v medicinskih in patoloških laboratorijih
  • farmacevtski tehniki in asistenti
  • zobozdravsteni mehanik
  • zobozdravsteni tehnik
  • izdelovalec protez
  • izdelovalec ortopedskih naprav
  • ortodontski tehnik
  • ortodont

OSNOVNE INFORMACIJE

Predvideva se, da bo potreba po poklicih, povezanih z medicino, narasla s staranjem baby-boom generacije (Occupational Outlook Handbook, 2018). Kljub temu obstajajo številne tehnologije, ki so zmanjšale potrebe po specializiranih tehnikih v teh poklicih.

Tehnologije CAD/CAM (računalniško podprto načrtovanje in izdelava) povečujejo učinkovitost, pomagajo odpraviti težave z delovno silo (zobozdravnik to lahko stori brez tehnikov) in omogočajo zobozdravstvenim strokovnjakom, da komunicirajo med seboj in s svojimi pacienti. Materiali in strojne zmogljivosti se drastično izboljšujejo. Tehnologija CAD / CAM je napredovala do točke, ko lahko posamezniki brez zobozdravstvene izobrazbe uporabljajo tehnologijo in izvajajo obnovo zob.

Sistem CEREC za zobozdravstvene strokovnjake omogoča izdelavo večine celih keramičnih kron in prevlek tekom enega obiska. Pacientu ni več treba čakati ali večkrat obiskati svojega zobozdravnika in celotna izdelava keramičnih in kovinskih delov se opravi zelo hitro.

Te tehnologije se širijo na diagnostiko in mikrobiološke analize, ki zahtevajo omejen človeški vložek in lahko zagotavljajo hitre, celovite rezultate in zaščito pred človeško napako.

Končno so tehnologije za ortotiko in protetiko (O & P) postali zelo racionalizirane, hitrejše, natančnejše in prijetnejše za paciente ter varnejše za zdravnike na klinikah.

Ta povečana proizvodna produktivnost protetike, diagnostike, slikanja itd. zaradi avtomatizacije bo verjetno upočasnila rast delovnih mest za protetične tehnike. Le-ti bodo bolj vključeni v fazo oblikovanja, uporabo digitalnih tehnik slikanja CAD (računalniško podprto oblikovanje) in CAM (računalniško podprto modeliranje) in naučiti se bodo morali uporabljati novo programsko opremo.

Te specializirane veščine lahko zagotovijo dovolj prostora tehnikom, ki sodelujejo s starejšimi ortodonti in ki ne bodo pripravljeni vlagati časa in denarja, da spremenijo svoj način delovanja. Nekateri bodo še naprej delali s kalupi, kar bo poklic tehnika ohranjalo še nekaj prihodnjih let.

Primeri