Strokovni sodelavci za pravne zadeve ipd. opravljajo pomožne naloge na sodiščih ali v odvetniških pisarnah

, opravljajo storitve v zvezi s pravnimi zadevami kot so zavarovalne pogodbe, prenos premoženja in odobritev posojil in drugih finančnih transakcij, ali opravljajo preiskave za stranke (ILO, 2018).

RISK PROBABILITY BASED ON THE SEMINAL FREY AND OSBORNE STUDY

Značilnosti poklicne skupine in podobni poklici

Strokovni sodelavci za pravne zadeve, socialno delo in verske skupnosti

Strokovni sodelavci za pravne zadeve, socialno delo in verske skupnosti opravljajo tehnične in praktične storitve ter pomožne naloge v pravnih postopkih in preiskavah, podpornih programih v družbi in lokalni skupnosti, ter pri verskih dejavnostih (ILO, 2018).

 • strokovni sodelavci za pravne zadeve
 • strokovni sodelavci s področja socialnega dela
 • strokovni sodelavci za verske skupnosti
 • sodni sluga
 • pomožni uslužbenec
 • uslužbenec sodišča
 • sodnikov uslužbenec
 • mirovni sodnik
 • strokovni sodelavec
 • pravni asistent
 • pravni pomočnik
 • nepremičninski preiskovalec

OSNOVNE INFORMACIJE

Faza raziskovanja za sodni proces lahko od odvetnikov in pravnih pomočnikov zahteva pregled na tisoče, celo desetine tisoč dokumentov, odvisno od primera. Preizkušene podatkovne zbirke lahko dandanes uporabljajo tehnike za obdelavo velike količine podatkov, vključno s sintaktično analizo in prepoznavanjem ključnih besed, in s tem iste naloge opravijo v dosti krajšem času.

Pravzaprav je verjetno, da bi lahko sistem strojnega učenja v slogu Watsona pravno “usposobili” za pregled predhodnih primerov in zgodovine primera ter celo za sestavljanje osnutke pravnih spisov – kar je običajno delo nižjih uslužbencev odvetniških družb. Vendar pa niso ogrožena če delovan mesta mladih sodelavcev: statistični model, ki so ga ustvarili raziskovalci na Državni univerzi Michigan in South Law College, je predvidel izid skoraj 71 odstotkov primerov ameriškega vrhovnega sodišča (glej primer spodaj).

Platforme umetne intelligence močno vplivajo na to, kako se pravno delo opravlja. Te platforme bodo rudarile po dokumentih in iskale dokaze, ki bodo koristni v sodnih postopkih, pregledovale in sestavljale pogodb, opozarjale podjetja na morebitne goljufije in druge kršitve ali opravljale pravne raziskave in skrbne preglede pred prevzemi podjetij.

Primeri