Sodniki, igralci in uradniki sodelujejo z amaterskimi in profesionalnimi športniki in športnicami za organizacijo in izvedbo športnih prireditev v skladu z uveljavljenimi pravili (ILO, 2018).

Verjetnost tveganja na podlagi študije Freya in Osborna

Značilnosti poklicne skupine in podobni poklici

Delavci na področju športa in fitnesa

Delavci na področju športa in fitnesa se pripravljajo in tekmujejo na športnih prireditvah za finančno korist, trenirajo amaterske in poklicne športnike in športnice za izboljšanje njihove uspešnosti, spodbujati udeležbo in standarde v športu, organizirajo in izvajajo športne prireditve in poučujejo, trenirajo in nadzirajo različne oblike telesne vadbe in drugih rekreacijskih dejavnosti (ILO, 2018).

  • športni uradniki

OSNOVNE INFORMACIJE

Uporaba kamer in tehnologije je v današnjem času v športu vedno bolj razširjena. V profesionalnem tenisu imajo sodniki dostop do tehnologije sokoljega očesa, ki igralcem omogoča, da se pritožijo na odločitev, ali je žogica znotraj igrišča ali izven njega. V kriketu imajo sodniki dostop do napovedovalca gibanja, ki je bil razvit za vojsko, infrardeče kamere, občutljiv mikrofon in ultra počasem posnetek, da lahko ugotovili, ali je tolkač zunaj. In nenazadnje, v profesionalnem nogometu so uvedli kamere, ki se uporabljajo na golovi črti za ugotavljanje, če je žoga prečkala črto in če se gol prizna. To povečanje uporabe kamer in tehnologije v športu je privedlo do sprememb v vlogi športnih sodnikov. Medtem ko so prej sodniki in njihovi pomočniki imeli končno odločitev pri sprejemanju odločitev, zdaj njihovo vlogo podpira dodatna tehnologija, zlasti v smislu razvite tehnologije golove črte (Venture Beat, 2017). Čeprav je vse skupaj namenjeno temu, da bi šport postal bolj pošten in da ne bi prihajalo do nepravilnih odločitev, v nekaterih športih sodniki te spremembe sprejemajo z nejevoljo, saj bodo izgubili nekaj pooblastil glede sojenja na tekmah in športnih dogodkih.

Primeri