Pravni sekretarji/pravne sekretarke uporabljajo posebno poznavanje pravniške

terminologije in postopkov za nudenje podpore pravnim strokovnjakom s komunikacijskimi in dokumentacijskimi ter aktivnostmi notranje upravne koordinacije v pravnih pisarnah in v pravnih oddelkih velikih podjetij ter vlad. (ILO, 2018).

Verjetnost tveganja na podlagi študije Freya in Osborna

Značilnosti poklicne skupine in podobni poklici

Upravni in specializirani sekretarji

Upravni in specializirani sekretarji zagotavljajo organizacijske, komunikacijske in dokumentacijske podporne storitve z uporabo specializiranega znanja o poslovni dejavnosti organizacije, v kateri so zaposleni. Prevzemajo nadzorno odgovornost za uradnike v organizaciji (ILO, 2018).

  • pisarniški nadzorniki
  • upravni in izvršni sekretarji
  • zdravstveni sekretarji

OSNOVNE INFORMACIJE

Tehnologije, kot so umetna inteligenca in strojno učenje, hitro nadomeščajo ročne naloge, ki so jih prej izvajali pravni tajniki. Odvetniške firme in drugi subjekti tega sektorja začenjajo vlagati v nove tehnologije, ki naloge opravljajo hitreje in po nižjih stroških. Analiza in kategorizacija besedil v kontekstu določenega pravnega primera sta učinkovitejši, če ju izvajajo inteligentni sistemi. Osnovni pregled dokumentov se v nekaterih podjetjih v pravni industriji že opravlja z uporabo avtonomnih metod (umetna inteligenca), kar omogoča skrajšanje časa za 2,5% v primerjavi s človeškim sekretarjem (NY Times, 2017). Nenazadnje je raziskava, povezana s sodnimi postopki, ena od nalog, ki zahtevajo več časa, saj vključuje identifikacijo in zbiranje informacij, potrebnih za podporo pravni odločitvi. Ta proces se začne z analizo zbranih dejstev in konča s sporočanjem rezultatov te analize. Inteligentni sistemi pospešijo preiskovalni proces in kakovost analize, saj je to mogoče storiti na široki paleti strukturiranih in nestrukturiranih podatkov (Financial Times, 2016).

Ti sistemi lahko med seboj povezujejo pravno besedilo, zadeve in odločitve na način, ki ga človeški sekretar ne more doseči z enako hitrostjo in učinkovitostjo. Napovedi za poklic so slabe, saj Urad za statistiko dela napoveduje, da bo do leta 2026 v tem poklicu prišlo do padca za 5% (Occupational Outlook Handbook, 2018)

Vendar pa ti isti inteligentni sistemi še ne morejo komunicirati s strankami ali pomagati pri pogajanjih med nasprotujočimi strankami. Za te naloge lahko človeški sekretarji še vedno učinkoviteje pomagajo odvetnikom, čeprav tehnologije strojnega učenja, kot so roboti za klepet (chatbot) postajajo dovolj prefinjene, da bi lahko vzpostavili prvi stik.

Primeri