Knjižnični uradniki izposojajo in sprejemajo knjižnično gradivo, razvrščajo in odlagajo knjige, zvočne in video zapise, revije, dnevnike in časopise ter nudijo splošne knjižnične informacije uporabnikom (ILO, 2018).

Verjetnost tveganja na podlagi študije Freya in Osborna

Značilnosti poklicne skupine in podobni poklici

Drugi uradniki za pisarniško poslovanje

Drugi uradniki za pisarniško razvrščajo in dostavljajo pošto, odlagajo dokumente, pripravljajo informacije za obdelavo, vodijo evidence osebja, preverjajo skladnost gradiva z izvirnimi gradivi, pomagajo osebam, ki ne znajo brati ali pisati, in opravljajo različne druge specializirane pisarniške naloge (ILO, 2018)

  • usmerjevalci in raznašalci pošte
  • uradniki za odlaganje in kopiranje dokumentov
  • knjižnični uradnik
  • knjižnični uslužbenec za odlaganje
  • arhivarji in kustosi

OSNOVNE INFORMACIJE

Knjižničarji in arhivarji že od konca osemdesetih let prejšnjega stoletja čutijo učinke digitalizacije na svojih področjih. Danes nobene knjižnice omembe vredne velikosti (univerzitetne, občinske, nacionalne, zasebne) ne vodijo ročno. Uporaba RFID čipov je omogočila uporabnikom, da uporabljajo naprave za izposojo in nimajo stika z osebjem. Novi koraki v tehnologijah za avtomatizacijo so omogočili učinkovitejšo uporabo prostora, kjer stroji v nekaj minutah skenirajo in prepoznavajo knjige in jih razporejajo ali jemljejo s polic. Digitalizacija arhivov je omogočila tudi bolj razpršeno in selektivno uporabo fizičnih knjig. Tako se je obseg knjižničarske stroke zmanjšal na delo v manjših knjižnicah, kjer so stroški namestitve dragih sistemov upravljanja previsoki glede na količino gradiva.

Primeri