Librarians and related information professionals collect, select, develop, organize and maintain library collections and other information repositories;
organize and control other library services and provide information for users (ILO, 2018).

Verjetnost tveganja na podlagi študije Freya in Osborna

Značilnosti poklicne skupine in podobni poklici

Knjižničarji, arhivarji in kustosi

Knjižničarji, arhivarji in kustosi razvijajo in vzdržujejo zbirke arhivov, knjižnic, muzejev, umetnostnih galerij in podobnih ustanov (ILO, 2018).

  • arhivarji in kustosi
  • knjižničarji in informacijski specialisti
  • bibliograf
  • katalogizator
  • knjižničar

Osnovne informacije

Knjižničarji in arhivarji so bili v ospredju digitalizacije celo do konca osemdesetih let (Gilliland, 1988) in pojava RFID in drugih tehnologij razvrščanja. Danes se ročno vodi le zelo majhen del velikih knjižnic (univerzitetnih, občinskih, državnih, zasebnih). Uporaba RFID čipov je omogočila uporabnikom, da uporabljajo naprave za izposojo in nimajo stika z osebjem. Novi koraki v tehnologijah za avtomatizacijo so omogočili učinkovitejšo uporabo prostora, kjer stroji v nekaj minutah skenirajo in prepoznavajo knjige in jih razporejajo ali jemljejo. Digitalizacija arhivov je omogočila tudi bolj razpršeno in selektivno uporabo fizičnih knjig. Tako se je obseg knjižničarske stroke zmanjšal na delo v manjših knjižnicah, kjer so stroški namestitve dragih sistemov upravljanja previsoki glede na količino gradiva. Digitalizacija je tako zelo vplivala na poklic knjižničarjev in arhivarjev, da je spremenil naravo njihovega dela.

Primeri