Tehniki operaterji oddajnih in avdiovizualnih naprav kontrolirajo tehnično delovanje opreme za snemanje in urejanje slike in zvoka ter za oddajanje radijskih in televizijskih prenosov slike in zvoka kot tudi drugih vrst telekomunikacijskih signalov na kopnem, morju ali v letalih. (ILO, 2018) .

Verjetnost tveganja na podlagi študije Freya in Osborna

Značilnosti poklicne skupine in podobni poklici

Telekomunikacijski in radijski tehniki

Tehniki operaterji oddajnih in avdiovizualnih naprav kontrolirajo tehnično delovanje opreme za snemanje in urejanje slike in zvoka ter za oddajanje radijskih in televizijskih prenosov slike in zvoka kot tudi drugih vrst telekomunikacijskih signalov na kopnem, morju ali v letalih; opravljajo tehnične naloge, povezane z raziskavami telekomunikacijskega inženirstva ter z načrtovanjem, proizvodnjo, montažo, gradnjo, delovanjem, vzdrževanjem in popravili telekomunikacijskih sistemov (ILO, 2018).

  • tehniki za telekomunikacijsko inženirstvo
  • avdiovizualni operater
  • operater radijske opreme
  • radijski tehnik
  • kamerman
  • asistent v produkciji

OSNOVNE INFORMACIJE

Ko so se pojavile kinodvorane, so potrebovale kinooperaterje, ki so upravljali mehanske projektorje s 35 mm celuloidnimi zvitki. To je bila precej zahtevna naloga, ki je vključevala fizično delo in pozornost, zdaj, ko smo prešli na digitalne projektorje, pa lahko filme predvaja vsak, ki dela v kinematografu.

Posledično se je vloga kinooperaterjev zmanjšala do roba izginotja.

Poleg tega (in še bolj opazno) je napredovala tehnologija na področju radiodifuzijske opreme (kamere /avdiovizualna oprema/programska oprema) in sicer do te mere, da je zdaj za izdelavo zvočnega posnetka ali za snemanje televizijske oddaje potrebno minimalno število osebja.

Nenazadnje pa se je tudi fizično opravilo prenašanja kamere in snemanja avtomatiziralo z novo programsko opremo, ki kameri omogoča spremljanje in sledenje dogajanju. Strojno učenje je omogočilo, da programska oprema sledi operaterju človeške kamere za izboljšanje avtomatiziranih športnih prenosov (Disney Research, 2016).

Primeri