Online vir našega projekta delovnih mest za delo 4,0 predstavlja 50 poklici izbrani, da predstavljajo večino poklicev v nit avtomatizacije. Te poklice temeljijo na najnovejših iteracijah (2008) mednarodne organizacije dela, mednarodni standardni klasifikaciji poKlicev, ki se v Evropi uporablja kot uradna klasifikacija (Evropska Komisija, 2013) z ESCO.

Ta vir ozaveščanja je razvil 7 državnega konzorcija za Evropsko projektno delo 4,0 (Portugalska, Avstrija, Slovenija, Irska, Slovaška, Italija in Ciper). Vir vsebuje vzorec okvirnih 50 poklicev, ki so v nevarnosti zaradi avtomatizacije in digitalizacije, ki temelji na Prvinsko študijo od Osborn in Frey 2010 in kategorizirana z mednarodno delovno organizacijo organizacije poKlicev ISCO-08 .
Vzorec poklicev je bil izbran na podlagi 4 meril

  • Pomembne poklice v gospodarstvih naših držav
  • Rezultatov projekta intelektualne proizvodnje 2 (Povezavo) o prihodnosti delovnih mest