Hotelski receptorji sprejemajo in vpisujejo goste v hotelih in drugih objektih, ki nudijo nastanitvene storitve.

Dodeljujejo sobe, izdajajo ključe, zagotavljajo informacije o hotelskih storitvah, urejajo rezervacije, vodijo evidenco razpoložljivih sob, izročajo račune gostom ob odhodu in sprejemajo plačila (ILO, 2018).

Verjetnost tveganja na podlagi študije Freya in Osborna

Značilnosti poklicne skupine in podobni poklici

Uradniki v turističnih in potovalnih agencijah, receptorji, telefonisti ipd.

Uradniki v turističnih in potovalnih agencijah, receptorji, telefonisti ipd. podajajo ali pridobivajo informacije osebno, po telefonu ali elektronski pošti v zvezi z načrtovanjem potovanj, opisovanjem izdelkov ali storitev podjetja, vpisovanjem in sprejemanjem gostov in obiskovalcev, načrtovanjem terminov, prevezovanjem telefonskih klicev in zbiranjem informacij oseb, ki sodelujejo v anketah ali se prijavijo na storitve (ILO, 2018).

  • referenti v turističnih in potovalnih agencijah
  • informatorji v kontaktnih središčih
  • telefonisti
  • hotelski receptorji
  • informatorji
  • receptorji (splošno)
  • anketarji in izvajalci tržnih raziskav
  • uradniki v turističnih in potovalnih agencijah, receptorji, telefonisti ipd., ki niso navedeni drugje

OSNOVNE INFORMACIJE

Dejavnosti hotelskega receptorja je večinoma spremenil že internet; že nekaj let se večina rezervacij namestitev izvede preko spletnih portalov za rezervacije. Mnogi hoteli imajo za upravljanje rezervacij in sob programme, ki so povezani s spletnimi portali, zato je preverjanje razpoložljivosti lažje in hitrejše. Tudi digitalni sobni ključi so vedno pogostejši (BENBRIA, 2016).

Po drugi strani pa noben stroj nikoli ne bo nadomestil toplega nasmeha dobrodošlice. Človeški stik pripomore, da se počutite kot doma, tudi če ste daleč stran. Hotelski receptorji morajo vlagati v usposabljanje na področju medosebne komunikacije. Študija, ki jo je objavila revija International Journal of Contemporary Hospitality Management, je ugotovila, da so bile stranke previdne ob uvedbi novih sistemov, ker so menile, da je njihov namen zmanjšanje udobja. Vendar ko so spremembe zaznale kot izboljšano uporabniško izkušnjo, stigme in nelagodja ni bilo več (Dataconomy, 2016)

Primeri