Finančni analitiki izvajajo kvantitativne analize informacij, ki vplivajo na investicijske programe javnih ali zasebnih ustanov (ILO, 2018).

Verjetnost tveganja na podlagi študije Freya in Osborna

Značilnosti poklicne skupine in podobni poklici

Finančni strokovnjaki

Finančni strokovnjaki načrtujejo, razvijajo, organizirajo, vodijo, vlagajo, upravljajo in izvajajo kvantitativne analize sistemov finančnega knjigovodstva ali sredstev za posameznike, podjetja in javne ali zasebne ustanove (ILO, 2018).

  • računovodje
  • finančni in investicijski svetovalci
  • finančni analitiki
  • analitiki obveznic
  • investicijski analitik
  • svetovalec za vrednostne papirje

Osnovne informacije

Finančna industrija v veliki meri (približno 50% delovnega časa) temelji na zbiranju in obdelavi velikih količin podatkov (Chui, Manyika, Mehdi, 2016). Na to dejavnost so v veliki meri vplivale in jo izboljšale avtomatizirane tehnologije, ki delo namesto v tisočih delovnih urah opravijo v nekaj sekundah, poleg tega pa onemogočajo goljufije in zmanjšajo količino napak (pod pogojem, da so osnovni algoritmi pravilni). Spletna programska oprema za analizo lahko obravnava informacijske asimetrije in omogoča dostop udeležencem na trgu, ki morda nimajo finančnih možnosti za zaposlovanje finančnih svetovalcev in analitikov. Ko bo takšna analiza samodejna, bo privzeto tudi cenejša (Financial Stability Board, 2017). Finančna analiza temelji na preprostih meritvah, ki so lahko:

Primeri

Ready Ratios je spletno podjetje, ki je razvilo programsko opremo, ki lahko analizira finančna poročila podjetja in izdela za izdelavo količnikov, kazalnikov, razpredelnic, diagramov, komentarjev in povzetka za upravo podjetja, ki se ne razlikuje od “… strokovno izdelanega človeškega poročila!”

How Our Financial Analysis Works