Arhitekt 2161

Gradbeni arhitekti načrtujejo komercialne, industrijske, institucionalne, stanovanjske in rekreacijske objekte ter načrtujejo in nadzorujejo njihovo gradnjo, vzdrževanje in obnovo (ILO, 2018).

(more…)

By workadmin, ago

Inančni menedžerji in proračunski analitiki 1211

Finančni menedžerji načrtujejo, usmerjajo in usklajujejo finančne operacije podjetja ali organizacije ob posvetovanju z višjimi vodstvenimi uslužbenci in menedžerji drugih oddelkov ali enot, ali operacije podjetij, ki zagotavljajo finančne storitve drugim podjetjem in organizacijam (ILO, 2018) (more…)

By workadmin, ago

Novinar 2642

Novinarji raziskujejo, preiskujejo, razlagajo in sporočajo novice ter javne zadeve preko časopisov, televizije, radia in drugih medijev (ILO, 2018)
(more…)

By workadmin, ago