Kinooperater 3521

Tehniki operaterji oddajnih in avdiovizualnih naprav kontrolirajo tehnično delovanje opreme za snemanje in urejanje slike in zvoka ter za oddajanje radijskih in televizijskih prenosov slike in zvoka kot tudi drugih vrst telekomunikacijskih signalov na kopnem, morju ali v letalih. (ILO, 2018) .

(more…)

By workadmin, ago

Špediterji 3331

Špediterji izvajajo carinske postopke ter zagotavljajo, da so zavarovalniška, izvozno-uvozna in druga potrdila ter formalnosti v skladu s predpisi (ILO, 2018).


(more…)

By workadmin, ago

Zavarovalni zastopnik 3321

Zavarovalniški zastopniki novim in uveljavljenim strankam svetujejo in z njimi sklepajo različna zavarovanja, kot so življenjsko, nezgodno, avtomobilsko, škodno, požarno, pomorsko ter druge vrste zavarovanj (ILO, 2018).

By workadmin, ago