Novinári skúmajú, vyšetrujú, interpretujú a oznamujú správy a verejné záležitosti prostredníctvom novín, televízie, rozhlasu a iných médií (ILO, 2018)

Riziko ohrozenia na základe štúdie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Spisovatelia, novinári a jazykovedci

Spisovatelia, novinári a jazykovedci vymýšľajú a tvoria literárne diela, interpretujú a oznamujú správy a verejné udalosti prostredníctvom médií a prekladajú alebo tlmočia z jedného jazyka do druhého (ILO, 2018)

  • Novinár
  • Novinový reportér
  • Športový reportér
  • Pomocný redaktor
  • Prekladatelia, tlmočníci a jazykovedci

Technologický pokrok (články z médií)

Internet (online spravodajstvo, sociálne siete) zrušil tradičné spravodajské monopoly z doby pred rokom 2000 tým, že vytvoril online konkurenciu a rozdelil tak aj prístup k inzerentom (Petty, 2017). Dnes už je možné, aby mediálna agentúra existovala online a mala prístup k veľkej skupine divákov aj inzerentov vďaka súvislej produkcii správ a článkov a zachovávaniu vysokej angažovanosti (The Economist, 2006).

Mnoho z toho, o čom novinári podávajú správy, či už na webových portáloch alebo na sociálnych sieťach, je už dnes možné zautomatizovať prostredníctvom nástrojov strojového učenia, ako napríklad Narrative Science (Natural Language Generation, 2018). Tento nástroj je schopný generovať štylisticky bezchybné správy v živom jazyku na základe analýzy dát. Vlastne ak ste za posledný rok až dva čítali nejaké správy o výnosoch z finančného trhu, pravdepodobne ste sa už dostali do styku so strojovo generovaným článkom či tlačovým vyhlásením. Prvé oblasti použitia týchto programov budú finančné a technické správy, výsledky domácich či zahraničných volieb a ďalšie jednoduché správy  založené hlavne na jednotlivých údajoch a na práci s číslami. Kvalita týchto strojovo generovaných správ je prakticky nerozpoznateľná od ľudských, a to hlavne kvôli danému formátu a použitému jazyku.

Tieto programy ale ešte zďaleka nedosahujú hraníc svojho možného dopadu. Už dnes sa objavujú online platformy, ktoré si „prebehnú“ obsah spravodajských stránok a kreatívne ho „prepisujú“ pre ďalšie použitie. Dôvodom tak nízkeho rizika automatizácie je ale skutočnosť, že žurnalistika, ako súbor prepojení a ľudských interakcií, kritického myslenia, kreativity,

Príklady