Odlievači a formovači kovov vyrábajú formy a jadrá na odlievanie kovov.  (ILO, 2018)

Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Zlievači, jadrári, zvárači, opravári, montéri a podobní pracovníci pracujúci s kovmi

Formovači, zvárači, opravári, montéri a podobní robotníci pracujúci s kovmi vyrábajú formy a jadrá na odlievanie kovov, zvárajú a režú kovové časti, vyrábajú a opravujú predmety z plechu, inštalujú, stavajú, udržiavajú a opravujú ťažké kovové konštrukcie, kladkostroje, vozíky lanovej dráhy a príslušenstvo (ILO, 2018)

  • Odlievači a formovači kovov
  • Zvárači a rezači plameňom
  • Klampiari
  • Prípravári a montéri kovových konštrukcií
  • Montéri lán a zdvíhacích zariadení
  • Formovač kovov
  • Odlievač kovov

Technologický pokrok (články z médií)

Zlievač – jadrár je odborný pracovník, ktorý vyrába formovacie šablóny pre potreby kovoobrábacieho priemyslu, ale aj iných spracovateľských priemyslov. Vytvárajú formy na odlievanie. Skúsený odlievač včerajška je na dnešnom trhu vzácny tovar. Dnes už neexistujú odlievači, ktorí “to všetko vedia”. Súčasné odlievacie pracovisko je plné špecialistov: niektorí s pomocou softvéru navrhnú odlievaciu formu, ale samotný odlievač je človek, ktorý konečnú formu zostrojí. Veľká časť strojových procesov, ktoré sú súčasťou výroby formovacích šablón, využíva počítačom riadené zariadenia, CAD (Computer Aided Design – počítačom podporovaný dizajn) a je digitálne presunutá do CNC stroja, ktorý formovaciu šablónu reálne vyrobí.

Príklady