Nástrojári a podobní robotníci vyrábajú a opravujú nástroje vyrobené na zákazku a špecializované náradie, športové zbrane, zámky, lisovacie formy na kov, súčiastky do pásových strojov a iné kovové predmety pomocou ručných nástrojov a strojov na spracovanie kovu. (ILO, 2018)

Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Kováči, nástrojári, zámočníci a podobní pracovníci

Kováči, nástrojári, zámočníci a podobní robotníci kovajú a kujú tyče, prúty alebo ingoty zo železa, ocele a iných kovov pri výrobe a oprave rôznych druhov náradia, zariadenia a iných predmetov, nastavujú obrábacie stroje pre operátorov alebo nastavujú a obsluhujú rôzne obrábacie stroje, a leštia a brúsia povrchy. (ILO, 2018)

  • Výrobca kovových lisovacích foriem
  • Puškár
  • Výrobca upínacích prístrojov
  • Zámočník
  • Výrobca šablón

Technologický pokrok (články z médií)

Nástrojári musia mať veľa znalostí a vyznať sa vo svojom odbore. Treba, aby boli aj digitálne zruční. Poruke majú strojárske programovacie systémy, napríklad CAD/CAM (Computer Aided Design and Manufacturing), ktoré im pomáhajú s prácou. Veľa procesov sa už navyše zautomatizovalo –  napríklad automatické strojové centrá, ktoré pracujú so softvérom.

Príklady