Výrobcovia modelov nastavujú a prevádzkujú stroje (napr. frézovacie a gravírovacie stroje) na výrobu pracovných modelov kovových alebo plastových predmetov.
Výrobcovia kovových a plastových modelov nastavujú a prevádzkujú stroje, ktoré režú a tvarujú kovové a plastové materiály. Výrobcovia modelov sú zodpovední za návrh, výrobu a montáž odliatkov a dielov do kovových alebo plastových zlievárenských vzorov a modelových dosiek. (ILO, 2018)

RISK PROBABILITY BASED ON THE SEMINAL FREY AND OSBORNE STUDY

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Pomocní pracovníci vo výrobe

Pomocní pracovníci vo výrobe vykonávajú viacero jednoduchých a bežných manuálnych úloh vo výrobe pri pomáhaní operátorom a montážnikom strojov. (ILO, 2018)

  • Operátori a mechanici strojníckych strojov
  • Operátori a mechanici frézovacích strojov
  • Operátori a mechanici pecí na spracovanie kovov
  • Pomocní pracovníci vo výrobe inde neuvedení 
  • Ruční baliči

Technologický pokrok (články z médií)

Modelári musia byť vysoko kvalifikovaní na prácu s mnohými strojmi, ako sú ručné sústruhy, ručné mlyny, CNC stroje, lasery, stroje na elektroiskrové obrábanie, vodné píly, zváračky, nástroje na výrobu plechov a drevoobrábacie nástroje. Takže modelári sú už v dnešnej dobe vo svojej práci vysoko závislí od využívania strojov.

Dnešní modelári majú vo svojom zamestnaní za úlohu vytvoriť trojdimenzionálnu reprezentáciu dizajnu alebo predstavy; s ohľadom na pokroky v robotike, umelej inteligencii, popularizácii 3D tlače, otvorených softvéroch, CAD/CAM (počítačom podporovaný dizajn a výroba) a na budúci vývoj v tejto oblasti je možné predpokladať, že tradičná forma tejto profesie sa bude umenšovať, no jej špecializované podmnožiny nielenže prežijú, ale budú dokonca prekvitať (softvérové programovanie) (I-Ganavto, 2017).

Príklady