Tlačiari inštalujú a obsluhujú digitálne, knihtlačové, litografické, flexografické, rytinové, novinové a ostatné tlačiarenské lisy.

Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Tlačiari zostavujú a nastavujú druh tlače pred tlačou, inštalujú a obsluhujú tlačiarenské stroje, viažu a dokončujú tlačené produkty a pripravujú šablóny a obsluhujú zariadenia sieťovej tlače. (ILO, 2018)

  • Technici pri príprave tlače
  • Tlačiari
  • Pracovníci dokončovacích prác tlače a väzby
  • Obsluha digitálnej tlače
  • Obsluha podávača
  • Obsluha sieťovej tlačiarne

Technologický pokrok (články z médií)

Zamestnanosť v tlači a s ňou spojenými podpornými aktivitami klesá už od konca deväťdesiatych rokov. Tradičné tlačiarenské metódy prechádzajú krízou kvôli dominancii digitálnych technológií. Ľudia čoraz viac využívajú digitálne verzie novín a časopisov dostupné na internete a väčšinu svojich dokumentov si ukladajú do cloudu alebo digitálnej pamäte. Nepriamy dopad na túto zmenu má aj politika zameraná na zníženie spotreby papiera. Okrem toho prešla tlač výrazným vývojom, najmä od zavedenia inteligentných tlačiarní. Tlačiarenské stroje sú čoraz autonómnejšie a zvládajú aj komplexné tlačiarenské úlohy. Nakoniec treba spomenúť aj prezentáciu reklamy, ktorá sa pomaly sa odkláňa od tlačových inovácií, plagátov, transparentov, smerom do digitálneho sveta. Sústredí sa najmä na televíziu, projekcie apod. V konečnom dôsledku vedie pokles v tlači novín a časopisov k poklesu pracovných príležitostí pre pracovníkov v tlači (Boston, 2014).

Príklady