Technici zdravotníckej a zubnej protetiky navrhujú, vyhotovujú, udržujú a opravujú zdravotnícke a dentálne prístroje a protézy podľa určených predpisov alebo pokynov od špecialistu v zdravotníctve. Môžu poskytovať širokú škálu podporných nástrojov na nápravu telesných zdravotných alebo stomatologických problémov, ako je krčný golier, ortopedické dlahy, umelé končatiny, načúvacie prístroje, klenby, zubné protézy a zubné korunky a mostíky. (ILO, 2018)

Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Technici v oblasti zdravotníctva a farmácie

Technici v oblasti zdravotníctva a farmácie vykonávajú technické úlohy, ktoré pomáhajú pri diagnostike a liečbe ochorení, chorôb, zranení a porúch. (ILO, 2018)

  • Rádiologickí asistenti
  • Laboranti v zdravotníckych laboratóriách a na patológii
  • Farmaceutickí laboranti
  • Technici zdravotníckej a zubnej protetiky
  • Zubný technik
  • Ortopedický technik
  • Technik protetiky
  • Technik pre zdravotnícke pomôcky

Technologický pokrok (články z médií)

Očakáva sa, že zastúpenie profesií spojených s medicínou porastie, keď zostarne generácia baby-boomu – deti narodené po II. svetovej vojne (Occupational Outlook Handbook, 2018). Na druhej strane existujú už technológie, ktoré minimalizujú dopyt po špecializovaných technikoch v tejto oblasti.

Technológie CAD/CAM (Computer Aided Design / Modelling – Design a modelovanie za pomoci počítačov) zvyšujú efektivitu, pomáhajú riešiť personálne problémy (zubný lekár je schopný výkonov aj bez zubného technika) a umožňujú pracovníkom v oblasti dentálnej medicíny interagovať medzi sebou aj s pacientami. Možnosti materiálov aj strojového spracovania sa rapídne vylepšujú. Technológia CAD/CAM sa vyvinula do takého štádia, že aj v dentálnej medicíne nevzdelaný človek je schopný jej použitia a vytvárania zubných náhrad a opráv.

Systém CEREC, určený pre zubných lekárov, umožňuje aplikáciu väčšiny keramických koruniek a faziet v rámci jedinej návštevy ordinácie. Pacient nemusí čakať či navštevovať zubára opakovane, všetka práca s keramikou aj s kovom je vybavená v krátkom čase.

Tieto technológie sa týkajú aj diagnostiky a mikrobiologickej analýzy. V týchto oblastiach je ľudský vklad minimalizovaný (a tým pádom aj ľudské omyly) a obsiahle a zrozumiteľné výsledky sú rýchlo dostupné. V neposlednom rade sa ortopedické a prostetické technológie výrazne zefektívnili, sú dnes rýchlejšie, presnejšie, príjemnejšie pre pacienta a bezpečnejšie pre lekára.

Táto zvyšujúca sa produktivita v oblasti prostetiky, diagnostiky, skenovania atď. pravdepodobne zabrzdí rast zamestnanosti v sektore prostetických technikov. Budú sa viac angažovať vo fáze návrhov, s použitím technológií digitálneho zobrazovania CAD (computer-aided design – počítačom asistovaný design) a CAM (computer-aided modelling – počítačom asistované modelovanie). Budú sa musieť naučiť obsluhovať nový softvér.

Táto špecializácia schopností by mohla uvoľniť priestor pre tých technikov, ktorí spolupracujú so staršími ortodentistami a nechcú investovať čas ani peniaze na zmenu svojho spôsobu fungovania. Časť z nich zostane verná odliatkom, čo udrží potrebnosť týchto technikov na niekoľko najbližších rokov.

Príklady