Špecialisti v oblasti reklamy a marketingu vyvíjajú a koordinujú reklamné stratégie a kampane, určujú trh pre nový tovar a služby, identifikujú a rozvíjajú trhové príležitosti pre nový aj existujúci tovar a služby. (ILO, 2018)

Riziko ohrozenia na základe štúdie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Špecialisti v oblasti predaja, marketingu a styku s verejnosťou

Špecialisti v oblasti predaja, marketingu a styku s verejnosťou plánujú, vyvíjajú, koordinujú a realizujú programy šírenia informácií na propagáciu organizácií, tovaru a služieb, zastupujú firmy pri predaji technického, priemyselného, lekárskeho, farmaceutického a IKT tovaru a služieb. (ILO, 2018)

  • Špecialisti v oblasti reklamy a marketingu
  • Špecialisti pre styk s verejnosťou
  • Špecialisti v oblasti predaja technického a lekárskeho vybavenia (okrem IKT)
  • Špecialisti v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií (IKT)

Technologický pokrok (články z médií)

Reklama je primárne o najľudskejšej zo schopností: schopnosti predať. Možnosť poznať svoju cieľovú skupinu a podporovať predaj špecificky u nej stála za rozvojom internetových velikánov a sociálnych sietí, ktoré poskytujú spoločnostiam záplavu individualizovaných aj súhrnných údajov o našich preferenciách. Následne na ich spracovanie využívajú technológie strojového učenia, ktoré dáta rozpletajú a nachádzajú signifikantné prepojenia, na ktorých môžu potom obchodníci založiť svoju prezentáciu (AI Is Changing Marketing As We Know It, And That’s A Good Thing – Umelá inteligencia mení obraz marketingu, a je to tak dobre, 2017).

Tiež sa podarilo zautomatizovať aktívnu formu interakcie s ľuďmi prostredníctvom emailu za pomoci softvéru schopného zostavovať početné presviedčajúce emaily a generujúceho atraktívne formulácie predmetu emailu pre veľké obchodné spoločnosti (How AI Is Changing the World of Advertising Forever – Ako umelá inteligencia navždy mení svet reklamy, 2017).

Schopnosť marketingových pracovníkov vytvárať efektívne stratégie podpory predaja (Harvard Business Report, 2013) závisí do veľkej miery na zobrazení produktu v najväčších a najlepších médiách, v najlepšom čase, atď. Online spoločnosti (napr. G2 crowd), ktoré používajú nástroje hromadného získavania dát, analyzujú miliardy jednotlivých údajov od spotrebných návykov podľa miesta bydliska až po demografické dáta práve preto, aby nachádzali najefektívnejšie možnosti pre reklamné kampane. Jediné, čo zostáva na bedrách reklamných pracovníkov, je samotný komunikovaný obsah (The Globe and Maiil, 2017).

Príklady